När man samarbetar för att motverka gemensamma säkerhetshot är det viktigt att parterna kan utbyta sekretessbelagda uppgifter.

Om ett gemensamt säkerhetshot gör det nödvändigt kan EU dela vissa sekretessbelagda uppgifter med ett land utanför EU, dock bara i enskilda fall och under förutsättning att det finns ett särskilt informationssäkerhetsavtal mellan EU och landet i fråga.

Därför har EU och Storbritannien ingått ett avtal om informationssäkerhet. Avtalet gör att EU och Storbritannien kan utbyta sekretessbelagda uppgifter enligt strikta databehandlings- och dataskyddsgarantier.

Parterna enades om avtalet den 24 december 2020 och det tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2021.