Klasificētas informācijas apmaiņa starp partneriem joprojām ir svarīgs sadarbības rīks kopīgu drošības apdraudējumu novēršanai.

Ja kopīga drošības apdraudējuma dēļ tas ir nepieciešams, zināmu ES klasificētu informāciju var nodot ārpussavienības valstīm, tomēr tikai izskatot katru gadījumu atsevišķi un ar priekšnoteikumu, ka starp ES un attiecīgo ārpussavienības valsti ir noslēgts informācijas drošības nolīgums.

Šis ir konteksts, kurā ES un Apvienotā Karaliste ir noslēgušas informācijas drošības nolīgumu. Šis nolīgums ļaus ES un Apvienotajai Karalistei apmainīties ar klasificētu informāciju, nodrošinot stingras garantijas attiecībā uz šādas informācijas apstrādi un aizsardzību.

ES un Apvienotās Karalistes informācijas drošības nolīgums tiek provizoriski piemērots kopš 2021. gada 1. janvāra (pēc tam, kad ES un Apvienotās Karalistes sarunu vedēji 2020. gada 24. decembrī panāca vienošanos).