ES un Apvienotās Karalistes sadarbības nolīgums attiecībā uz kodolenerģijas drošu izmantojumu miermīlīgiem mērķiem ir trešais nolīgums, kurš tika apspriests pārejas periodā līdz ar ES un AK tirdzniecības un sadarbības nolīgumu un ES un AK informācijas drošības nolīgumu. To provizoriski piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Tas paredz plašu sadarbību attiecībā uz kodolenerģijas drošiem izmantojumiem miermīlīgiem mērķiem, pamatojoties uz saistībām, ko Euratom un Apvienotā Karaliste pieņēmušas, lai ievērotu starptautiskās saistības kodolieroču neizplatīšanas jomā un uzturētu augstus kodoldrošības standartus.

Šis nolīgums ļauj:

  • kodolmateriālu, ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītu materiālu, tehnoloģiju un iekārtu piegādi un nodošanu;
  • tirdzniecību un komerciālo sadarbību kodoldegvielas cikla jomā;
  • sadarbību izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošā apsaimniekošanā;
  • kodoldrošību un aizsardzību pret radiāciju;
  • radioizotopu un radiācijas izmantošanu lauksaimniecībā, rūpniecībā un medicīnā;
  • ģeoloģisko un ģeofizisko izpēti;
  • urāna resursu izstrādi, ražošanu, tālāku apstrādi un izmantošanu.

Nolīgums arī ļauj turpināt sadarbību starp ES un Apvienoto Karalisti Eiropas Kopienas steidzamas radioloģiskās informācijas apmaiņas sistēmā (ECURIE) vai Eiropas Radioaktivitātes datu apmaiņas platformā (EURDEP). ES dalībvalstis un Apvienotā Karaliste tādējādi kodolnegadījuma situācijā varēs ātri saņemt paziņojumus un uzticamu radioloģisko informāciju. Tās arī varēs ātri un koordinēti reaģēt uz radioloģiskām avārijām, apmainoties ar datiem reāllaikā.

Visbeidzot, ES un Apvienotās Karalistes sadarbības nolīgumā attiecībā uz kodolenerģijas drošu izmantojumu miermīlīgiem mērķiem ir ietverta skaidra abu pušu apņemšanās nesamazināt pašreizējos kodoldrošības standartus, kā arī kopīga apņemšanās sadarboties starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu starptautisko kodoldrošības standartu īstenošanu un veicinātu to uzlabošanu.