First published on
18 júl 2016

Účelom strategických plánov a plánov hospodárenia je pomôcť odborom Komisie zosúladiť ich činnosti s celkovými politickými cieľmi Komisie a naplánovať a riadiť činnosti s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie zdrojov.

Odbory Komisie vo vlastných strategických plánoch opisujú, ako prispejú k 6 politickým prioritám Komisie. Vymedzujú sa v nich špecifické ciele odboru na päťročné obdobie, ako aj kritériá na sledovanie pokroku. Všetky odbory každoročne podávajú správu o pokroku v rámci výročnej správy o činnosti.

Dokumenty

Planning and management documents19 July 2016Agriculture and Rural Development

Strategic plan 2016-2020 – Agriculture

Strategic plan of the Directorate-General for Agriculture, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Budget

Strategic plan 2016-2020 – Budget

Strategic plan of the Directorate-General for Budget, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Climate Action

Strategic plan 2016-2020 – Climate Action

Strategic plan of the Directorate-General for Climate Action, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Communication

Strategic plan 2016-2020 – Communication

Strategic plan of the Directorate-General for Communication, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Communications Networks, Content and Technology

Strategic plan 2016-2020 – Communications Networks, Content and Technology

Strategic plan of the Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Competition

Strategic plan 2016-2020 – Competition

Strategic plan of the Directorate-General for Competition, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Economic and Financial Affairs

Strategic plan 2016-2020 – Economic and Financial Affairs

Strategic plan of the Directorate-General for Economic and Financial Affairs, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Education, Youth, Sport and Culture

Strategic plan 2016-2020 – Education and Culture

Strategic plan of the Directorate-General for Education and Culture, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents18 July 2016Employment, Social Affairs and Inclusion

Strategic plan 2016-2020 – Employment, Social Affairs and Inclusion

Strategic plan for the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Energy

Strategic plan 2016-2020 – Energy

Strategic plan for the Directorate-General for Energy, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Environment

Strategic plan 2016-2020 – Environment

Strategic plan for the Directorate-General for Environment, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Eurostat - European statistics

Strategic plan 2016-2020 – Eurostat

Strategic plan for Eurostat, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Strategic plan 2016-2020 – Financial stability, financial services and capital markets union

Strategic plan for the DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Health and Food Safety

Strategic plan 2016-2020 – Health and Food Safety

Strategic plan for the Directorate-General for Health and Food Safety, setting out the department's vision for 2016-2020.
19 July 2016Human Resources and Security

Strategic plan 2016-2020 – Human Resources and Security

Strategic plan for the Directorate-General for Human Resources and Security, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

Strategic plan 2016-2020 – European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

Strategic plan for the Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Strategic plan 2016-2020 – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Strategic plan for the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016International Cooperation and Development

Strategic plan 2016-2020 – International Cooperation and Development

Strategic plan of the Directorate-General for International Cooperation and Development, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Interpretation

Strategic plan 2016-2020 – Interpretation

Strategic plan of the Directorate-General for Interpretation, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Joint Research Centre

Strategic plan 2016-2020 – Joint Research Centre

Strategic plan for the Joint Research Centre, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Justice and Consumers

Strategic plan 2016-2020 – Justice and Consumers

Strategic plan for the Directorate-General for Justice and Consumers, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Legal Service

Strategic plan 2016-2020 – Legal Service

Strategic plan of the Legal Service, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Maritime Affairs and Fisheries

Strategic plan 2016-2020 – Maritime Affairs and Fisheries

Strategic plan for the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Migration and Home Affairs

Strategic plan 2016-2020 – Migration and Home Affairs

Strategic plan for the Directorate-General for Migration and Home Affairs, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Mobility and Transport

Strategic plan 2016-2020 – Mobility and Transport

Strategic plan for the Directorate-General for Mobility and Transport, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016European Neighbourhood and Enlargement Negotiations

Strategic plan 2016-2020 – Neighbourhood and Enlargement Negotiations

Strategic plan for the Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Regional and Urban Policy

Strategic plan 2016-2020 – Regional and Urban Policy

Strategic plan of the Directorate-General for Regional and Urban Policy, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Research and Innovation

Strategic plan 2016-2020 – Research and Innovation

Strategic plan of the Directorate-General for Research and Innovation, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Secretariat-General

Strategic plan 2016-2020 – Secretariat-General

Strategic plan of the Secretariat-General, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Taxation and Customs Union

Strategic plan 2016-2020 – Taxation and Customs Union

Strategic plan of the Directorate-General for Taxation and Customs Union, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Trade

Strategic plan 2016-2020 – Trade

Strategic plan of the Directorate-General for Trade, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Translation

Strategic plan 2016-2020 – Translation

Strategic plan of the Directorate-General for Translation, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016European Anti-Fraud Office

Strategic plan 2016-2020 – European Anti-Fraud Office

Strategic plan of the European Anti-Fraud Office, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016European Personnel Selection Office

Strategic plan 2016-2020 – European Personnel Selection Office

Strategic plan for the European Personnel Selection Office, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016European Political Strategy Centre

Strategic plan 2016-2020 – European Political Strategy Centre

Strategic plan for the European Political Strategy Centre, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016

Strategic plan 2016-2020 – European School of Administration

Strategic plan for the European School of Administration, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Internal Audit Service

Strategic plan 2016-2020 – Internal Audit Service

Strategic plan for the Internal Audit Service, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Infrastructure and Logistics in Brussels

Strategic plan 2016-2020 – Office for Infrastructure and Logistics in Brussels

Strategic plan for the Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Infrastructure and Logistics in Luxembourg

Strategic plan 2016-2020 – Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg

Strategic plan for the Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Administration and Payment of Individual Entitlements

Strategic plan 2016-2020 – Administration and Payment of Individual Entitlements

Strategic plan of the Directorate-General for Administration and Payment of Individual Entitlements, setting out the department's vision for 2016-2020.
Planning and management documents19 July 2016Publications Office

Strategic plan 2016-2020 – Publications Office

Strategic plan of the Publications Office, setting out the department's vision for 2016-2020
Planning and management documents19 July 2016Foreign Policy Instruments

Strategic plan 2016-2020 – Service for Foreign Policy Instruments

Strategic plan for the Service for Foreign Policy Instruments, setting out the department's vision for 2016-2020.
10 March 2017Structural Reform Support

Strategic plan 2016-2020 – Structural Reform Support Service

Strategic plan 2016-2020 – Structural Reform Support Service

Related information

  • 15 február 2016

    Plány riadenia

    Plány riadenia všetkých útvarov Európskej komisie od roku 2013 s opisom priorít a strategických cieľov.
  • Strategické dokumenty

    Komisia svoje plány činnosti a správy o výsledkoch činnosti uverejňuje v rámci ročného cyklu strategického plánovania a programovania.