DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII: Prezenta declarație de confidențialitate se aplică cu strictețe în ceea ce privește corespondența din partea unui cetățean sau a unei entități juridice care îndeplinește condițiile pentru a fi considerată drept plângere privind aplicarea legislației UE de către un stat membru [a se vedea anexa la Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” (2017/C 18/02)].

Fişiere

DescarcăPDF - 248.1 KB