DISCLAIMER: Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor de correspondentie van een burger of rechtspersoon die kan worden aangemerkt als klacht over de toepassing van het EU-recht door een lidstaat (zie de bijlage bij de mededeling “EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing” (2017/C 18/02)).

Bestanden

DownloadenPDF - 154.5 KB