SÉANADH: Tá feidhm dhocht ag an ráiteas príobháideachais seo maidir le comhfhreagras ó shaoránach nó ó eintiteas dlíthiúil a shásaíonn na coinníollacha lena mheas gur gearán é faoi chur i bhfeidhm dhlí an Aontais Eorpaigh ag Ballstát (féach an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Teachtaireacht "Dlí AE: Torthaí níos fearr a bhuí le cur i bhfeidhm níos fearr" (2017/C 18/02)).

Comhaid

ÍoslódáilPDF - 150.7 KB