First published on
30 januari 2019

Een duurzaam Europa in 2030

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in het gedrang te brengen. Het is een concept dat diep geworteld is in het Europees beleid. Al meer dan 40 jaar voert de EU milieunormen in die tot de strengste ter wereld behoren. Daarnaast voert zij een ambitieus klimaatbeleid en was zij fervent voorvechtster van de Overeenkomst van Parijs.

De Commissie start nu een toekomstgericht debat over duurzame ontwikkeling als onderdeel van een breder beraad, dat in maart 2017 werd ingeluid met het Witboek over de toekomst van Europa.

De EU heeft al wat nodig is om haar concurrentievermogen te verbeteren, te investeren in duurzame groei, regeringen, instellingen en burgers aan te sporen tot handelen, en het goede voorbeeld te geven voor de rest van de wereld. Deze discussienota, die zich oriënteert op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), geeft aan welke elementen cruciaal zijn voor de overgang naar duurzaamheid. Zij bevat drie scenario’s om vooruitgang te boeken ten aanzien van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

  • Een overkoepelende EU-strategie voor de SDG’s als richtsnoer voor alle maatregelen van de EU en de lidstaten

De SDG’s worden goedgekeurd op het hoogste politieke niveau van de EU en liggen aan de basis van toekomstige beleidsmaatregelen en activiteiten. De instellingen en de lidstaten van de EU, met inbegrip van regionale en lokale overheden, werken nauwer samen om te komen tot een betere coördinatie. Er wordt een pad met ijkpunten tot 2030 uitgezet om toe te zien op de vooruitgang.

  • Verdere integratie van de SDG’s in het EU-beleid, maar zonder verplichte maatregelen van de lidstaten

De SDG’s inspireren de politieke besluitvorming van de Commissie en zijn het oriëntatiepunt voor de ontwikkeling van de groeistrategie na EU2020, maar andere politieke prioriteiten tellen ook mee, en de lidstaten worden niet gedwongen om samen en afzonderlijk de SDG’s te halen. Deze aanpak laat meer vrijheid aan de lidstaten, met inbegrip van regionale en lokale overheden, om te besluiten of en hoe zij zich aanpassen om de SDG’s te verwezenlijken.

  • Meer nadruk op het externe optreden en consolidatie van de huidige duurzaamheidsambitie op EU-niveau

De EU is in vele opzichten toonaangevend op het gebied van de SDG’s. Zij kan voortbouwen op deze ervaring door meer verbeteringen aan te brengen en andere landen in de wereld te helpen verdere vooruitgang te boeken. De EU kan besluiten haar ecologische, sociale en bestuurlijke normen sterker te promoten via handelsovereenkomsten en multilaterale onderhandelingen. De EU kan ook nog nauwer samenwerken met internationale organisaties bij het nastreven van de SDG’s.

Bestanden

DownloadenPDF - 12.2 MB
DownloadenPDF - 708.5 KB
DownloadenPDF - 9.7 MB
DownloadenPDF - 1.2 MB
DownloadenPDF - 818.7 KB

Related information