First published on
30 januar 2019

A sustainable Europe by 2030

Bæredygtig udvikling er udvikling, som tilgodeser de nuværende generationers behov, uden at det sker på bekostning af kommende generationers muligheder for at få deres egne behov dækket. Det er et princip, som er dybt rodfæstet i europæisk politik. I løbet af 40 år har Europa indført nogle af de højeste miljøstandarder i verden og ambitiøse klimapolitikker. EU har desuden været med til at sikre indgåelsen af Parisaftalen.

Kommissionen lancerer nu en fremadskuende debat om bæredygtig udvikling som led i de bredere overvejelser, som blev fremført med hvidbogen om Europas fremtiden i marts 2017.

EU har alt, hvad der skal til for at forbedre sin konkurrenceevne, investere i bæredygtig vækst og fremme medlemslandenes, institutionernes og borgernes indsats, og dermed vise vejen for resten af verden. Med FN’s mål for bæredygtig udvikling som rettesnor udpeger oplægget vigtige faktorer, som kan sikre overgangen til bæredygtighed. Oplægget opstiller tre scenarier for, hvordan der bedst kan gøres fremskridt med målene for bæredygtig udvikling.

  • En overordnet EU-strategi for målene for bæredygtig udvikling, som skal lede alle EU's og medlemslandenes handlinger

Med dette scenarie godkendes målene for bæredygtig udvikling på det højeste politiske plan i EU, og de ligger til grund for kommende politikker og aktiviteter. EU's institutioner og medlemslande, inklusive regionale og lokale myndigheder vil arbejde tættere sammen for at sikre bedre koordinering. Der vil blive indført en gennemførelsesproces for at overvåge fremskridtet og fastsætte mål for 2030.

  • Kommissionen vil fortsat integrere målene for bæredygtig udvikling i alle relevante EU-politikker, men uden at håndhæve foranstaltninger i medlemslandene

Målene for bæredygtig udvikling vil fortsat inspirere Kommissionens politiske beslutningstagning og være retningsgivende for EU's vækststrategi efter 2020 uden at udelukke andre politiske prioriteter og uden at tvinge EU-landene til at opfylde alle de kollektive og europæiske mål for bæredygtig udvikling. Denne tilgang vil give medlemslandene og de regionale og lokale myndigheder mere frihed til at beslutte, om og hvordan de tilpasser deres indsats for at nå målene for bæredygtig udvikling.

  • Øget fokus på foranstaltninger udadtil samtidig med, at det nuværende ambitionsniveau på EU-plan bevares

EU er på mange måder frontløber med hensyn til målene for bæredygtig udvikling. Den rolle kan vi udnytte til at skabe forbedringer og hjælpe andre lande rundt om i verden med at gøre yderligere fremskridt. EU ville kunne beslutte i højere grad at fremme sine miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige standarder gennem handelsaftaler og multilaterale forhandlinger. EU kunne også arbejde endnu tættere sammen med internationale organisationer for at nå de samme mål.

Filer

DownloadPDF - 12.2 MB
DownloadPDF - 2 MB
DownloadPDF - 11.2 MB
DownloadPDF - 2.6 MB
DownloadPDF - 818.2 KB

Related information