First published on
26 travnja 2017

U dokumentu za razmatranje socijalne dimenzije Europe postavljaju se pitanja o tome kako održati naš životni standard, otvoriti veći broj kvalitetnijih radnih mjesta, građanima omogućiti stjecanje odgovarajućih vještina i stvoriti veći osjećaj jedinstva u našem društvu, čime bi se pridonijelo budućem društvu i radnom okruženju. U dokumentu su za to predviđene tri mogućnosti:

  • Ograničavanje socijalne dimenzije na slobodno kretanje

U okviru te mogućnosti Unija bi zadržala pravila za promicanje prekograničnoga kretanja ljudi, primjerice pravila o pravima socijalnog osiguranja mobilnih građana, o upućivanju radnika, o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi i priznavanju diploma. No više ne bi bilo minimalnih standarda na razini EU-a za, primjerice, zdravlje i sigurnost radnika, radno vrijeme i vrijeme za odmor ili rodiljni i očinski dopust. Europa više ne bi stvarala mogućnosti za razmjenu najboljih praksi među državama članicama u područjima obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, a socijalni i regionalni programi preraspodjele u državama članicama koji se sufinanciraju sredstvima EU-a morali bi se ukinuti ili financirati nacionalnim sredstvima.

  • Oni koji žele, čine više u pogledu socijalnih pitanja

Države europodručja mogle bi zajednički činiti više u pogledu socijalnih pitanja kako bi očuvale snagu i stabilnost eura te izbjegle nagle prilagodbe životnog standarda svojih građana. I druge zainteresirane države mogle bi sudjelovati.

  • EU27 zajedničkim snagama jača socijalnu dimenziju Europe

Iako bi glavna odgovornost za djelovanje u socijalnom području i dalje ostala na nacionalnim i lokalnim tijelima, EU bi istraživao načine dodatnog pružanja podrške mjerama država članica, u potpunosti iskorištavajući sve svoje alate. Zakonodavstvom bi se ne samo postavili minimalni standardi, nego bi se u odabranim područjima mogla potpuno uskladiti prava građana u cijelom EU-u, kako bi se ostvarila konvergencija socijalnih ishoda.

Datoteke

PreuzimanjePDF - 3.4 MB
PreuzimanjePDF - 1019 KB

Related information