First published on
07 október 2020
Autor

Cieľom strategického rámca EÚ pre Rómov, ktorý je prvým priamym príspevkom k vykonávaniu akčného plánu EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025, je poskytnúť všetkým Rómom príležitosť využiť ich plný potenciál. Na tento účel sa v novej iniciatíve stanovuje komplexný prístup založený na troch pilieroch: rovnosť so všetkými ostatnými členmi spoločnosti, sociálne a hospodárske začlenenie a účasť na politickom, sociálnom, hospodárskom a kultúrnom živote. Sprievodným dokumentom tohto strategického rámca je návrh odporúčania Rady, ktorým sa zabezpečuje, aby Komisia a členské štáty úzko spolupracovali.

Súbory

StiahnuťPDF - 1.6 MB
StiahnuťPDF - 446.5 KB
StiahnuťPDF - 285 KB
StiahnuťPDF - 579.6 KB
StiahnuťPDF - 1.2 MB

Related information

  • Rómovia v EÚ

    Informácie o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov v krajinách EÚ vrátane zdrojov financovania, kampaní, twinningových činností a partnerstiev.