First published on
14 február 2018

EU budget

 

Európska komisia predstavila možné podoby nového moderného dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý by mal umožniť efektívne napĺňanie priorít v záujme európskych občanov po roku 2020, ako aj finančné dôsledky jednotlivých scenárov. Keď diskutujeme o ambicióznosti opatrení EÚ v oblastiach, ako je ochrana vonkajších hraníc EÚ, podpora skutočnej európskej obrannej únie, posilnenie digitálnej transformácie Európy alebo zefektívnenie politiky súdržnosti a poľnohospodárskej politiky, je dôležité vedieť, čo by jednotlivé rozhodnutia znamenali z hľadiska financovania na úrovni EÚ. A práve na to slúži nasledujúce oznámenie a prehľady – sú v nich vyčíslené finančné dôsledky rôznych politických alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy. Poukazujú aj na negatívne následky, ktorým by čelili občania a podniky v prípade oneskoreného prijatia rozpočtu EÚ.

Súbory

StiahnuťPDF - 248 KB
StiahnuťPDF - 204.2 KB
StiahnuťPDF - 4.1 MB
StiahnuťPDF - 201.4 KB
StiahnuťPDF - 1.4 MB