First published on
14 февруари 2018

EU budget

 

Европейската комисия представя различни варианти за нов и модерен дългосрочен бюджет на ЕС, с който да се осигури ефикасно постигане на приоритетите след 2020 г., както и финансовите последици от тези варианти. Когато се обсъжда колко амбициозни ще са действията на ЕС в области като защита на външните граници на Съюза, подкрепа за истински Европейски съюз за отбрана, помощ за цифровата трансформация на Европа или повишаване на ефективността на политиките на ЕС в областта на сближаването и селското стопанство, е важно да е ясно какво конкретно ще означава всеки избор по отношение на финансирането на равнище ЕС. Именно това е постигнато в посочените по-долу Съобщение и информационни документи, в които количествено е представено финансовото отражение на различните възможности за избор на политики. В тях са посочени също така отрицателните последици за гражданите и предприятията, ако бъде забавено приемането на новия бюджет на ЕС.

Файлове

СвалиPDF - 254.2 KB
СвалиPDF - 210.3 KB
СвалиPDF - 4.1 MB
СвалиPDF - 210.5 KB
СвалиPDF - 1.4 MB