Yhteinen julistus EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista 2017

Euroopan unioni on tällä hetkellä käännekohdassa. Vastassamme on useita maailmanlaajuisia haasteita, jotka liittyvät talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Niinpä unionin kansalaiset odottavat Euroopan unionilta konkreettisia toimia, joiden avulla voidaan käsitellä haasteista suurimpia.

Jotta tuloksia saataisiin siellä, missä niitä eniten tarvitaan, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Erityisesti tämä koskee unionin lainsäädäntöprosessia. Tämän vuoksi sitouduimme (…) siihen, että sovimme joka vuosi joukosta ehdotuksia, joita olisi käsiteltävä ensisijaisina lainsäädäntöprosessissa.

Työ kaikkien lainsäädäntöehdotusten parissa jatkuu, mutta ensi vuonna etusijalla lainsäädäntöprosessissa ovat seuraavassa luetellut aloitteet, joita pyritään edistämään huomattavasti ja jotka mahdollisuuksien mukaan pyritään saamaan päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä:

Poliittisella tasolla julistuksen toteuttamista seurataan yhdessä säännöllisesti puhemiehen ja puheenjohtajien kokouksissa vuoden 2017 maaliskuussa, heinäkuussa ja marraskuussa.

Tiedostot

LataaPDF - 210.7 KB

Related information