First published on
22 ноември 2016
Автор

Работната програма на Комисията показва как тя планира да приложи на практика политическите приоритети, определени от нейния председател. В програмата се прави многогодишен обзор, който помага на заинтересованите страни и на останалите европейски институции да планират работата си с Комисията.

Документи

19 October 2021Secretariat-General

2022 Commission Work Programme – key documents

2022 Commission Work Programme – key documents
19 October 2020Secretariat-General

2021 Commission work programme – key documents

2021 Commission work programme – key documents
29 January 2020Secretariat-General

2020 Commission Work Programme – key documents

2020 Commission Work Programme – key documents
23 октомври 2018Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2019 г. — основни документи

Работна програма на Комисията за 2019 г. — основни документи
24 октомври 2017Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2018 г. — основни документи

Работна програма на Комисията за 2018 г. — основни документи
25 октомври 2016Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2017 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2017 г
27 октомври 2015Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2016 г. — основни документи

Key documents composing the work programme of the European Commission for the year 2016.
16 декември 2014Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2015 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2015 г
22 октомври 2013Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2014 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2014 г
23 октомври 2012Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2013 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2013 г.
15 ноември 2011Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2012 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2012 г
27 октомври 2010Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2011 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2011 г.
31 март 2010Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2010 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2010 г.
05 ноември 2008Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2009 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2009 г.
23 октомври 2007Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2008 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2008 г.
01 януари 2007Генерален секретариат

Работна програма на Комисията за 2007 г. — основни документи

Основни документи, обясняващи работната програма на Европейската комисия за 2007 г.

Related information

  • Стратегически документи

    Комисията публикува своите планове за предстоящата работа и докладите за вече извършената работа по време на годишния цикъл на стратегическо планиране и програмиране.