First published on
07 december 2016

Varje år tar kommissionen fram en förvaltnings- och resultatrapport som beskriver hur budgeten har använts, vilka resultat man har fått och hur EU:s pengar har skyddats. Rapporten är kommissionens viktigaste underlag till det årliga förfarandet för att beviljas ansvarsfrihet för budgeten. 

I rapporten beskriver kommissionen hur man ser till att sköta EU:s budget enligt de högsta standarderna för en sund ekonomisk förvaltning. Med sin rapport tar kommissionen ett övergripande politiskt ansvar för förvaltningen av EU:s budget. Det här är det sista steget i kommissionens årliga planerings- och rapporteringscykel.

Den årliga förvaltnings- och resultatrapporten för EU:s budget ingår i kommissionens paket med integrerad finansiell rapportering och redovisningsrapportering som också innehåller konsoliderade redovisningar och andra rapporter.

Paketet med redovisningar och rapporter är kommissionens viktigaste underlag för det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet då Europaparlamentet och rådet ger sitt slutliga godkännande av hur budgeten har genomförts ett visst år.

 

Dokument

Planning and management documents08 June 2021

Annual management and performance report 2020

Annual management and performance report 2020
Report25 June 2020

Annual management and performance report 2019

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
25 June 2019

Annual management and performance report 2018

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents07 June 2018

Annual management and performance report 2017

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents13 June 2017Secretariat-General

Annual management and performance report 2016

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
05 July 2016

Annual management and performance report 2015

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2014 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2013 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2012 – report and annexes

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2011 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
01 June 2011

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2010

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
02 June 2010

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2009

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008
04 June 2008

Synthesis of the Commission's management achievements in 2007

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Related information

  • Strategidokument

    Kommissionen lägger fram planer för sitt kommande arbete och rapporterar om vad man gjort, som ett led i den årliga strategiska planerings- och programplaneringscykeln.