First published on
07 December 2016

Komisija vsako leto pripravi letno poročilo o upravljanju in uspešnostiki vsebuje pregled rezultatov, doseženih s proračunom EU, ter pojasni upravljanje in zaščito proračuna. Poročilo je glavni prispevek Komisije k postopku razrešnice za letni proračun. 

V poročilu so navedeni ukrepi, ki jih izvaja Komisija, da bi zagotovila upravljanje proračuna EU v skladu z najvišjimi standardi dobrega finančnega poslovodenja. Komisija s sprejetjem tega poročila prevzema splošno politično odgovornost za upravljanje proračuna EU. S pripravo letnega poročila tudi zaključi postopek letnega načrtovanja, oblikovanja programov in poročanja.

Letno poročilo o upravljanju in izvrševanju proračuna EU je del celovitega svežnja finančnih poročil in poročil o odgovornosti Komisije, ki vsebuje še druga poročila, denimo konsolidirani zaključni račun EU.

Sveženj finančnih poročil in poročil o odgovornosti je glavni prispevek Komisije k letnemu postopku razrešnice, s katerim Evropski parlament in Svet dokončno odobrita izvrševanje proračuna za določeno leto.

 

Dokumenti

Planning and management documents08 June 2021

Annual management and performance report 2020

Annual management and performance report 2020
Report25 June 2020

Annual management and performance report 2019

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
25 June 2019

Annual management and performance report 2018

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents07 June 2018

Annual management and performance report 2017

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents13 June 2017Secretariat-General

Annual management and performance report 2016

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
05 July 2016

Annual management and performance report 2015

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2014 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2013 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2012 – report and annexes

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2011 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
01 June 2011

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2010

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
02 June 2010

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2009

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008
04 June 2008

Synthesis of the Commission's management achievements in 2007

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Related information

  • Strateški dokumenti

    Komisija objavi svoje načrte za prihodnje delo in poročila o že opravljenem delu v okviru letnega cikla strateškega načrtovanja in oblikovanja programov.