First published on
07 december 2016

Komisia každý rok vypracúva správu o riadení a výkonnostiktorá poskytuje prehľad o výsledkoch dosiahnutých pomocou prostriedkov z rozpočtu EÚ a vysvetľuje, ako sa s rozpočtom hospodárilo a ako sa chránil. Táto správa je hlavným príspevkom Komisie do každoročného postupu udelenia rozpočtového absolutória. 

V správe sa uvádzajú kroky, ktoré Komisia podniká s cieľom zabezpečiť, aby sa s rozpočtom EÚ hospodárilo v súlade s najprísnejšími normami správneho finančného riadenia. Komisia prijatím tejto správy preberá celkovú politickú zodpovednosť za riadenie rozpočtu EÚ. Ide o posledné štádium v cykle ročného plánovania, programovania a podávania správ Komisie.

Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ je súčasťou balíka integrovaného podávania finančných správ a správ o zodpovednosti Komisie, ktorý zahŕňa ďalšie správy, ako sú napr. konsolidované účtovné závierky.

Balík integrovaného podávania finančných správ a správ o zodpovednosti predstavuje hlavný príspevok Komisie do každoročného postupu udelenia absolutória, prostredníctvom ktorého Európsky parlament a Rada udeľujú konečné schválenie plnenia rozpočtu za konkrétny rok.

 

Dokumenty

Planning and management documents08 June 2021

Annual management and performance report 2020

Annual management and performance report 2020
Manage25 June 2020

Annual management and performance report 2019

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
25 June 2019

Annual management and performance report 2018

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents07 June 2018

Annual management and performance report 2017

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents13 June 2017Secretariat-General

Annual management and performance report 2016

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
05 July 2016

Annual management and performance report 2015

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2014 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2013 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2012 – report and annexes

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2011 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
01 June 2011

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2010

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
02 June 2010

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2009

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008
04 June 2008

Synthesis of the Commission's management achievements in 2007

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Related information

  • Strategické dokumenty

    Komisia svoje plány činnosti a správy o výsledkoch činnosti uverejňuje v rámci ročného cyklu strategického plánovania a programovania.