First published on
07 Decembrie 2016

În fiecare an, Comisia realizează un raport de sinteză a tuturor rapoartelor anuale de activitate prezentate de departamentele și serviciile sale. Aceasta este ultima etapă a ciclului anual de planificare, programare și raportare al Comisiei.

Prin adoptarea raportului de sinteză, Comisia își asumă responsabilitatea politică generală pentru activitatea de management desfășurată de directorii generali și de șefii serviciilor, pe baza rapoartelor anuale de activitate ale departamentelor și serviciilor respective.

Începând cu anul bugetar 2015, raportul de sinteză a fost inclus în raportul anual de management și de performanță pentru bugetul UE. Raportul anual de management și de performanță prezintă rezultatele obținute prin utilizarea bugetului UE și felul în care a fost gestionat bugetul pe anul precedent.

Documente

Related information