First published on
07 joulukuu 2016

Komissio laatii vuosittain hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksenjossa esitetään katsaus EU:n talousarviovarojen avulla saavutettuihin tuloksiin ja selvitetään, miten talousarviovaroja on hallinnoitu ja suojattu. Kertomus on komission pääasiallinen panos talousarvion toteuttamista koskevaan vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn. 

Siinä esitellään toimet, joihin komissio on ryhtynyt sen varmistamiseksi, että EU:n talousarviota hallinnoidaan moitteettoman varainhoidon tiukimpien vaatimusten mukaisesti. Tällä kertomuksella komissio ottaa poliittisen kokonaisvastuun EU:n talousarvion hallinnoinnista. Se on viimeinen vaihe komission vuotuisessa suunnittelu-, ohjelmointi- ja raportointisyklissä.

EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus on osa komission integroitua talous- ja tilinpäätösraportointipakettia, johon kuuluu myös muita kertomuksia, kuten konsolidoitu tilinpäätös.

Integroitu talous- ja tilinpäätösraportointipaketti on komission pääasiallinen panos vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn, jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tietyn vuoden talousarvion täytäntöönpanon lopullisesti.

 

Asiakirjat

Report25 June 2020

Annual management and performance report 2019

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
25 June 2019

Annual management and performance report 2018

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents07 June 2018

Annual management and performance report 2017

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents13 June 2017Secretariat-General

Annual management and performance report 2016

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
05 July 2016

Annual management and performance report 2015

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2014 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2013 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2012 – report and annexes

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2011 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
01 June 2011

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2010

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
02 June 2010

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2009

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008
04 June 2008

Synthesis of the Commission's management achievements in 2007

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Related information

  • Strategia-asiakirjat

    Komissio julkaisee tulevaa työtään koskevat suunnitelmat sekä raportit toteuttamistaan toimista vuotuisen strategisen suunnittelun ja ohjelmoinnin kierroksen aikana.