First published on
07 декември 2016

Всяка година Комисията изготвя годишен доклад за управление и изпълнениев който се прави преглед на постигнатите чрез бюджета на ЕС резултати и се обяснява как той е бил управляван и защитаван. Този доклад е основният принос на Комисията към ежегодния процес на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. 

В доклада се посочват стъпките, предприемани от Комисията, за да се гарантира, че при управлението на бюджета на ЕС се спазват най-високите стандарти за добро финансово управление. С приемането на този доклад Комисията поема цялостната политическа отговорност за управлението на бюджета на ЕС. Това е последният етап от годишния цикъл на планиране, програмиране и отчитане на Комисията.

Годишният доклад за управление и изпълнение на бюджета на ЕС е част от пакета на Комисията за интегрирани отчети за финансите и управленската отговорност, в който са включени и други отчети, например консолидирани счетоводни отчети.

Пакетът на Комисията за интегрирани отчети за финансите и управленската отговорност е нейният основен принос към годишната процедура по освобождаване от отговорност, чрез която Европейският парламент и Съветът дават окончателното си одобрение за изпълнението на бюджета за конкретна година.

 

Документи

Planning and management documents08 June 2021

Annual management and performance report 2020

Annual management and performance report 2020
Status report25 June 2020

Annual management and performance report 2019

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
25 June 2019

Annual management and performance report 2018

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents07 June 2018

Annual management and performance report 2017

Every year Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
Planning and management documents13 June 2017Secretariat-General

Annual management and performance report 2016

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
05 July 2016

Annual management and performance report 2015

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2014 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2013 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2012 – report and annexes

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2011 – report

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
01 June 2011

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2010

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.
02 June 2010

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2009

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008

Synthesis of the Commission’s management achievements in 2008
04 June 2008

Synthesis of the Commission's management achievements in 2007

Every year the Commission produces a synthesis report on the previous year's management achievements.

Related information

  • Стратегически документи

    Комисията публикува своите планове за предстоящата работа и докладите за вече извършената работа по време на годишния цикъл на стратегическо планиране и програмиране.