First published on
18 juni 2016

Kommissionens olika avdelningar och genomförandeorgan tar varje år fram verksamhetsrapporter över årets resultat, initiativ och använda budget- och personalresurser.

Dokument