First published on
18 Junij 2016

Vsaka služba in izvajalska agencija Evropske komisije objavi letno poročilo o dejavnostih. V njem podrobneje navede svoje dosežke, pobude ter finančna sredstva in človeške vire, ki jih je porabila v tem letu.

Dokumenti