First published on
18 Junij 2016

Vsaka služba in izvajalska agencija Evropske komisije objavi letno poročilo o dejavnostih. V njem podrobneje navede svoje dosežke, pobude ter finančna sredstva in človeške vire, ki jih je porabila v tem letu.

Dokumenti

Planning and management documents08 June 2021Secretariat-General

Annual activity reports 2020

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2020
Planning and management documents25 June 2020

Annual activity reports 2019

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2019
Planning and management documents25 June 2019

Annual activity reports 2018

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2018
Planning and management documents06 June 2018

Annual activity reports 2017

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2017
Planning and management documents13 June 2017

Annual activity reports 2016

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2016, includes achievements.
Dokumenti načrtovanja in upravljanja19 Marec 2016

Poročila o dejavnostih za leto 2015

Letna poročila o dejavnostih generalnih direktoratov in izvajalskih agencij za leto 2015 vsebujejo pregled dosežkov.