First published on
18 jún 2016

Každý útvar a každá výkonná agentúra Európskej komisie uverejňuje výročnú správu o činnosti. Obsahuje podrobnosti o dosiahnutých výsledkoch, iniciatívach a využitých finančných a ľudských zdrojoch počas daného roka.

Dokumenty

Planning and management documents08 June 2021Secretariat-General

Annual activity reports 2020

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2020
Planning and management documents25 June 2020

Annual activity reports 2019

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2019
Planning and management documents25 June 2019

Annual activity reports 2018

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2018
Planning and management documents06 June 2018

Annual activity reports 2017

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2017
Planning and management documents13 June 2017

Annual activity reports 2016

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2016, includes achievements.
Dokumenty plánovania a riadenia19 marec 2016

Výročné správy o činnosti za rok 2015

Výročné správy o činnosti generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúrach za rok 2015 vrátane dosiahnutých výsledkov.