First published on
18 jún 2016

Každý útvar a každá výkonná agentúra Európskej komisie uverejňuje výročnú správu o činnosti. Obsahuje podrobnosti o dosiahnutých výsledkoch, iniciatívach a využitých finančných a ľudských zdrojoch počas daného roka.

Dokumenty