First published on
18 Czerwiec 2016

Każda dyrekcja generalna i agencja wykonawcza Komisji Europejskiej publikuje coroczne sprawozdanie z działalności. Zawiera ono szczegółowe informacje o wynikach działań oraz środkach finansowych wydanych w ciągu roku i dostępnych w tym okresie zasobach ludzkich.

Dokumenty