First published on
18 Jūnijs 2016

Visi Eiropas Komisijas dienesti un izpildaģentūras katru gadu publicē gada darbības pārskatu. Šajā ziņojumā tiek pārskatīti gada laikā gūtie rezultāti, uzņemtās iniciatīvas un izmantotie finanšu resursi un cilvēkresursi.

Dokumenti