First published on
18 Birželis 2016

Kiekvienas Europos Komisijos generalinis direktoratas ir vykdomoji įstaiga skelbia savo metinę veiklos ataskaitą. Joje išsamiai aprašomi metų rezultatai, iniciatyvos, kurių buvo imtasi, ir panaudoti finansiniai bei žmogiškieji ištekliai.

Dokumentai