First published on
18 Meitheamh 2016

Foilsíonn Ard-Stiúrthóireachtaí, seirbhísí agus gníomhaireachtaí feidhmiúcháin uile an Choimisiúin Eorpaigh tuarascáil bhliantúil ar a ngníomhaíochtaí. Bíonn cur síos ann ar a bhfuil bainte amach acu, ar a gcuid tionscnamh nua ar thug siad fúthu agus ar na hacmhainní airgeadais agus daonna a d'úsáid siad le linn na bliana.

Doiciméid