First published on
18 kesäkuu 2016

Jokainen Euroopan komission pääosasto ja toimeenpanovirasto julkaisee vuosittain toimintakertomuksen. Siinä kuvataan sen saavutuksia, aloitteita ja edistymistä suunniteltujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä esitetään kyseisenä varainhoitovuonna käytetyt taloudelliset ja henkilöresurssit.

Asiakirjat