First published on
18 juuni 2016

Iga Euroopa Komisjoni üksus ja rakendusamet avaldab igal aastal tegevusaruande. Selles kirjeldatakse nende saavutusi, algatusi ning aasta jooksul kasutatud rahalisi ja inimressursse.

Dokumendid