First published on
18 Ιούνιος 2016

Κάθε υπηρεσία και εκτελεστικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση δραστηριοτήτων. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, οι αναληφθείσες πρωτοβουλίες καθώς και οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Έγγραφα