First published on
18 juni 2016

Alle Europa-Kommissionens afdelinger og forvaltningsorganer offentliggør en årlig aktivitetsrapport. Den beskriver, hvilke resultater der er opnået, hvilke initiativer der er truffet, og hvilke økonomiske og menneskelige ressourcer, der er blevet brugt i løbet af året.

Dokumenter