First published on
18 Červen 2016

Každý útvar a výkonná agentura Evropské komise vydává výroční zprávu o své činnosti. Uvádí podrobné údaje o prováděných iniciativách a dosažených výsledcích a finančních a lidských zdrojích vynaložených během daného roku.

Dokumenty