First published on
18 юни 2016

Всички ведомства и изпълнителни агенции на Европейската комисия публикуват годишен отчет за дейността си. В него подробно се посочват постиженията, предприетите инициативи и финансовите и човешките ресурси, използвани през годината.

Документи

Planning and management documents08 June 2021Secretariat-General

Annual activity reports 2020

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2020
Planning and management documents25 June 2020

Annual activity reports 2019

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2019
Planning and management documents25 June 2019

Annual activity reports 2018

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2018
Planning and management documents06 June 2018

Annual activity reports 2017

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2017
Planning and management documents13 June 2017

Annual activity reports 2016

Annual activity reports of the EC Directorates-General and Executive Agencies for 2016, includes achievements.
Документи относно планирането и управлението19 март 2016

Годишни отчети за дейността през 2015 г.

Годишни отчети за дейността на генералните дирекции и изпълнителните агенции за 2015 г., включително постиженията им.