First published on
18 юни 2016

Всички ведомства и изпълнителни агенции на Европейската комисия публикуват годишен отчет за дейността си. В него подробно се посочват постиженията, предприетите инициативи и финансовите и човешките ресурси, използвани през годината.

Документи