First published on
30 september 2020
Autor

Odpovede na cielenú konzultáciu so zainteresovanými stranami sú uverejnené so súhlasom zainteresovaných strán. Písomné príspevky na prípravu správy o právnom štáte za rok 2020 poskytli aj Rada Európy a Agentúra pre základné práva. Tieto príspevky sú uverejnené samostatne. Prehľad príspevkov vrátane zoznamu všetkých prispievateľov, ktorí súhlasili so zverejnením svojho mena, je uvedený v súhrne.

Súbory

StiahnuťPDF - 366.7 KB
Stiahnuť7Z - 26.3 MB
StiahnuťZIP - 18.9 MB
StiahnuťPDF - 2 MB

Related information

  • Právny štát

    Rule of law guarantees fundamental rights and values, allows the application of EU law, and supports an investment-friendly business environment.

  • Správa o právnom štáte 2020

    Správa o právnom štáte z roku 2020 monitoruje významné trendy týkajúce sa právneho štátu vo všetkých členských štátoch.