First published on
30 rujna 2020
Autor

Izvješće o vladavini prava za 2020. sadržava sintezu situacije u pogledu vladavine prava u EU-u i ocjenu situacije u svakoj od država članica

Datoteke

PreuzimanjePDF - 3.3 MB

Related information

  • Vladavina prava

    Rule of law guarantees fundamental rights and values, allows the application of EU law, and supports an investment-friendly business environment.

  • Godišnje izvješće o vladavini prava za 2020.

    U godišnjem izvješću o vladavini prava za 2020. prate se značajne promjene koje se odnose na vladavinu prava u svim državama članicama.