Inledning

Säljfrämjande åtgärder för EU:s jordbruksprodukter skapar nya marknadsmöjligheter för EU:s bönder och livsmedelsindustrin i stort och hjälper dem att utveckla sin verksamhet.

Reglerna för EU:s säljfrämjande åtgärder anger hur EU-pengarna – som ökar från 142,5 miljoner euro 2017 till 188,5 miljoner 2018 och 200 miljoner 2020 – kan användas för informations- och reklamkampanjer i och utanför EU.

Det finns två typer av säljfrämjande åtgärder:

  • Åtgärder som vidtas av europeiska branschorganisationer eller branschövergripande organ och som samfinansieras av EU.
  • EU:s egna åtgärder, t.ex. jordbrukskommissionärens diplomatiska initiativ i länder utanför EU för att utveckla handeln med jordbruksprodukter, deltagande i mässor och informationskampanjer om EU:s jordbruksprodukter.

Hur går det till?

Kommissionen fastslår sina strategiska prioriteringar och finansieringskriterier för att främja EU:s jordbruksprodukter i ett årligt arbetsprogram där man tar upp produkter och tänkbara marknader.

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) omsätter strategin i praktiken på kommissionens vägnar.

Detta sker genom att Chafea

  • publicerar ansökningsomgångar och utvärderar inkomna förslag
  • beviljar bidrag och sköter bidragsavtal för så kallade multiprogram (program med minst två organisationer från minst två EU-länder eller en eller flera EU-institutioner)
  • organiserar evenemang och informationskampanjer både i och utanför EU.

Efter en ansökningsomgång kan kommissionen välja ut så kallade enkla program (program med en eller flera organisationer från samma EU-land). De här programmen sköts av myndigheterna i det berörda EU-landet.

Årligt arbetsprogram

EU har öronmärkt 133 miljoner euro för samfinansiering av program under 2017. Ytterligare 9,5 miljoner euro kan användas för de säljfrämjande åtgärder som sköts direkt av kommissionen (t.ex. EU-stånd på mässor i länder utanför EU och jordbrukskommissionärens diplomatiska initiativ).

Prioriteringarna för 2017 gäller bland annat

  • produkter med EU:s kvalitetslogotyper
  • produkter från EU:s yttersta randområden
  • ekologisk produktion.

Pengarna används också för att stödja sektorer med marknadssvårigheter, som mjölkprodukter, griskött och nötkött. Ytterligare 4,5 miljoner euro har anslagits för att hjälpa livsmedels- och jordbrukssektorer som drabbas av oväntade kriser.

En ny post på 15 miljoner euro ska finansiera säljfrämjande program som ökar kunskapen om hållbart jordbruk och jordbrukets betydelse för EU:s klimatåtgärder.

2017 års arbetsprogram

Ladda nerPDF - 41.2 KB

Ladda nerPDF - 606 KB

Ladda nerPDF - 92.9 KB

2016 års arbetsprogram

Ladda nerPDF - 40.9 KB

Ladda nerPDF - 214.2 KB

Ladda nerPDF - 93.7 KB

Visuell identitet för EU:s säljfrämjande åtgärder

Alla som får EU-pengar för säljfrämjande åtgärder måste använda ”Med smak av Europa”-märket Enjoy! It's from Europe.

Logotyp för kampanjen ”Med smak av Europa”

Mer information

Upphandling, bidrag, stödberättigande och rättslig ram

Vanliga frågor

Kampanjkarta och statistik

Livscykel för säljfrämjande program

Ny strategi för säljfrämjande åtgärder (grafik)