Wprowadzenie

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwoju prowadzonej przez nich działalności.

W zasadach promocji określono, w jaki sposób fundusze UE mogą być wykorzystywane w inicjatywach informacyjno-promocyjnych w państwach UE i spoza UE. Przeznaczone na ten cel środki wzrosną – ze 142,5 mln euro w 2017 r. do 188,5 mln euro w 2018 r. i 200 mln euro w 2020 r.

Istnieją dwa rodzaje działań promocyjnych:

  • prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe, współfinansowane przez UE
  • prowadzone bezpośrednio przez samą UE, np. inicjatywy dyplomatyczne komisarza w krajach spoza UE na rzecz rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi, udział w targach oraz kampanie informacyjne promujące europejskie produkty rolne.

Jak to działa?

Komisja Europejska określa priorytety strategiczne w zakresie promowania produktów rolnych UE oraz kryteria finansowania w rocznym programie prac ze wskazaniem produktów i rynków docelowych.

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) przekłada w imieniu Komisji priorytety na konkretne działania.

Działania te obejmują:

Po zamknięciu zaproszenia do składania wniosków to Komisja Europejska wybiera tak zwane programy proste (czyli takie, w których uczestniczy co najmniej jedna organizacja z tego samego kraju UE). Programami tymi zarządza organ krajowy w danym kraju UE.

Roczny program prac

W 2017 r. UE przeznaczyła 133 mln euro na współfinansowanie programów promocji. Dodatkowo dostępne jest 9,5 mln euro na działania promocyjne, którymi zarządza bezpośrednio Komisja (np. stanowiska UE na targach w państwach trzecich, działania dyplomatyczne komisarza).

Priorytety na 2017 r. obejmują promocję:

  • produktów z unijnymi znakami jakości
  • produktów pochodzących z regionów najbardziej oddalonych w Europie
  • produkcji ekologicznej.

Dostępne są również fundusze na wsparcie sektorów dotkniętych trudnościami rynkowymi, takich jak sektor produktów mleczarskich, wołowiny i wieprzowiny. 4,5 mln euro odłożono na pomoc dla sektora rolno-spożywczego na wypadek nieoczekiwanych kryzysów.

Nowym elementem w 2017 r. jest 15 mln euro przeznaczone na finansowanie programów promujących wiedzę o zrównoważonym rolnictwie oraz znaczeniu rolnictwa w unijnych działaniach w dziedzinie klimatu.

Program prac na 2017 r.

PobierzPDF - 41.2 KB

PobierzPDF - 606 KB

PobierzPDF - 92.9 KB

Program prac na 2016 r.

PobierzPDF - 40.9 KB

PobierzPDF - 214.2 KB

PobierzPDF - 93.7 KB

Identyfikacja wizualna w kampaniach promocyjnych UE

Wszyscy beneficjenci korzystający z funduszy UE muszą używać tej samej identyfikacji wizualnej: Enjoy! It's from Europe (Smacznego, to z Europy).

logo smak Europy

Dodatkowe informacje

Możliwości finansowania, kwalifikowalność, ramy prawne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Mapa kampanii i statystyki

Cykl życia programów promocji

Nowa polityka promocyjna (infografika)