Uvod

Promotivne kampanje o poljoprivrednim proizvodima EU-a osmišljene su kako bi se poljoprivrednicima i prehrambenoj industriji u EU-u pružile nove prilike na tržištu te kako bi im se pomoglo u razvoju postojećeg poslovanja.

U pravilima politike promicanja utvrđeno je da se financijska potpora EU-a (koja će sa 142,5 milijuna EUR u 2017. porasti na 188,5 milijuna EUR u 2018. i 200 milijuna EUR u 2020.) može upotrijebiti za informativne i promotivne inicijative u državama članicama EU-a i trećim zemljama.

Postoje dvije vrste promotivnih aktivnosti:

  • one koje provode europska trgovinska ili međutrgovinska udruženja i koje sufinancira EU
  • one koje izravno provodi sam EU, kao što su diplomatske ofenzive povjerenika u trećim zemljama radi razvoja trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, sudjelovanje u sajmovima i komunikacijske kampanje za promicanje poljoprivrednih proizvoda EU-a.

Kako to funkcionira?

U godišnjem programu rada u kojem se navode proizvodi i moguća tržišta Europska komisija definira strateške prioritete za promicanje poljoprivrednih proizvoda EU-a i kriterije financiranja.

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) u ime Komisije provodi tu stratešku politiku.

To čini na sljedeći način:

  • objavom poziva na podnošenje prijedloga i evaluacijom prijedloga
  • dodjelom bespovratnih sredstava i upravljanjem sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava za tzv. programe u kojima sudjeluje više korisnika (uključuju najmanje dvije organizacije iz najmanje dvije države članice EU-a odnosno jednu ili više institucija EU-a)
  • organizacijom događanja i komunikacijskih kampanja unutar i izvan EU-a.

Međutim, nakon poziva na podnošenje prijedloga Europska komisija je ta koja odlučuje o odabiru tzv. jednostavnih programa (uključuju jednu ili više organizacija iz iste države članice EU-a). Tim programima upravlja nacionalno tijelo u predmetnoj državi članici EU-a.

Godišnji program rada

Bit će dostupno ukupno 179 milijuna EUR za programe promicanja odabrane za sufinanciranje EU-a u 2018., u usporedbi sa 142 milijuna EUR u 2017.

Program rada za 2018. bit će usredotočen na pojedinačne kampanje usmjerene na zemlje izvan EU-a s najvećim potencijalom rasta. Unutar samog EU-a, EU će sufinancirati kampanje osmišljene za informiranje potrošača o različitim EU-ovim programima i oznakama kvalitete (ekološki proizvod, zaštićena oznaka izvornosti – ZOI, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla – ZOZP, zajamčeni tradicionalni specijaliteti – ZTS, proizvod najudaljenijih regija EU-a).

Više o tome: U 2018. Komisija usmjerava programe promicanja hrane i pića iz EU-a na rastuća tržišta

Program rada za 2018.

PreuzimanjePDF - 34.7 KB

PreuzimanjePDF - 278.3 KB

 

Prethodni programi rada

Godišnji program rada za 2017.

PreuzimanjePDF - 41.2 KB

PreuzimanjePDF - 606 KB

PreuzimanjePDF - 92.9 KB

Godišnji program rada za 2016.

PreuzimanjePDF - 40.9 KB

PreuzimanjePDF - 214.2 KB

PreuzimanjePDF - 93.7 KB

Vizualni identitet za promotivnu kampanju EU-a

Svi korisnici sredstava EU-a za promicanje moraju se koristiti istim vizualnim identitetom, Enjoy! It's from Europe.

logotip taste of Europe

Više informacija

Prilike za financiranje, prihvatljivost, pravni okvir

Najčešća pitanja

Karta i statistički podaci o kampanjama

Životni ciklus promotivnog programa

Nova politika promicanja (infografika)