Uvod

Promotivne kampanje o poljoprivrednim proizvodima EU-a osmišljene su kako bi se poljoprivrednicima i prehrambenoj industriji u EU-u pružile nove prilike na tržištu te kako bi im se pomoglo u razvoju postojećeg poslovanja.

U pravilima politike promocije utvrđeno je da se financijska potpora EU-a (koja će sa 142,5 milijuna EUR u 2017. porasti na 188,5 milijuna EUR u 2018. i 200 milijuna EUR u 2020.) može upotrijebiti za informativne i promotivne inicijative u državama članicama EU-a i trećim zemljama.

Postoje dvije vrste promotivnih aktivnosti:

  • one koje provode europska trgovinska ili međutrgovinska udruženja i koje sufinancira EU
  • one koje izravno provodi sam EU, kao što su diplomatske ofenzive povjerenika u trećim zemljama radi razvoja trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, ili sudjelovanje u sajmovima i komunikacijske kampanje za promicanje poljoprivrednih proizvoda EU-a.

Godišnji program rada

Bit će dostupno ukupno 191 milijun EUR za programe promocije odabrane za sufinanciranje EU-a u 2019., u usporedbi sa 179 milijuna EUR u 2018.

Program rada za 2019. fokusira se na kampanje usmjerene na države koje nisu članice EU-a s najvećim potencijalom za rast, kao što su Kanada, Japan, Meksiko i Koreja. Unutar samog EU-a, EU će sufinancirati kampanje osmišljene za promicanje različitih EU-ovih sustava i oznaka kvalitete (ekološki uzgoj, zaštićena oznaka izvornosti – ZOI, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla – ZOZP, zajamčeni tradicionalni specijaliteti – ZTS, proizvod najudaljenijih regija EU-a).

Priopćenja za tisak Komisije

2019.

PreuzimanjePDF - 34.5 KB

PreuzimanjePDF - 334.5 KB

2018.

PreuzimanjePDF - 34.7 KB

PreuzimanjePDF - 278.3 KB

2017.

PreuzimanjePDF - 41.2 KB

PreuzimanjePDF - 606 KB

PreuzimanjePDF - 92.9 KB

2016.

PreuzimanjePDF - 40.9 KB

PreuzimanjePDF - 214.2 KB

PreuzimanjePDF - 93.7 KB

Promotivne kampanje u praksi

U godišnjem programu rada u kojem se navode proizvodi i moguća tržišta Europska komisija definira strateške prioritete za promicanje poljoprivrednih proizvoda EU-a i kriterije financiranja.

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) u ime Komisije provodi tu stratešku politiku.

To čini na sljedeći način:

  • objavom poziva na podnošenje prijedloga i evaluacijom prijedloga
  • dodjelom bespovratnih sredstava i upravljanjem sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava za tzv. programe u kojima sudjeluje više korisnika (uključuju najmanje dvije organizacije iz najmanje dvije države članice EU-a odnosno jednu ili više institucija EU-a)
  • organizacijom događanja i komunikacijskih kampanja unutar i izvan EU-a.

Europska komisija donosi odluku o odabiru jednostavnih programa na temelju rang liste prijedloga koju je sastavila CHAFEA.

Jednostavni programi uključuju jednu ili više organizacija iz iste države članice EU-a, kojima upravljaju nacionalne uprave.

Odluke

2018.

PreuzimanjePDF - 158.8 KB

PreuzimanjePDF - 378.9 KB

2017.

PreuzimanjePDF - 233.7 KB

PreuzimanjePDF - 573.2 KB

2016.

PreuzimanjePDF - 233.2 KB

PreuzimanjePDF - 1.1 MB

Privremeno izvješće o politici promocije poljoprivrednih proizvoda

U privremenom izvješću EU-a navode se pojedinosti o provedbi politike promocije poljoprivrednih proizvoda u EU-u i trećim zemljama. Specifični ciljevi uključuju povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda EU-a, povećanje svijesti o sustavima kvalitete EU-a i njihova prepoznavanja.

Rezultati izvješća, izvedeni iz statističkih podataka o prijavama koje se odnose na programe promocije, sudjelovanje u misijama na visokoj razini od 2016. i povratne informacije iz evaluacijskih upitnika pokazuju sljedeće:

  • postoji velik interes za reformiranu politiku promocije
  • postupci evaluacije programa promocije učinkoviti su u pogledu podnošenja, ocjene i provedbe mjera
  • dionici su općenito zadovoljni reformiranom politikom

Budući da se reformirana politika promocije može ocijeniti tek od 2016., smatra se da je u ovoj fazi preuranjeno predlagati izmjene. Sve pojedinosti dostupne su u izvješću.

Radni dokument službi uz privremeno izvješće

Vizualni identitet za promotivne kampanje EU-a

Svi korisnici sredstava EU-a za promociju moraju se koristiti istim vizualnim identitetom, „Enjoy! It's from Europe”.

logotip „taste of Europe”

Više informacija

Prilike za financiranje, prihvatljivost, pravni okvir

Najčešća pitanja

Karta i statistički podaci o kampanjama

Životni ciklus programa promocije

Nova politika promocije (infografika)