Indledning

Kampagner for at fremme salget af landbrugsprodukter fra EU skal åbne nye markedsmuligheder for EU's landmænd og fødevareindustri og hjælpe dem med at styrke deres eksisterende forretning.

Reglerne for EU's politik for salgsfremme angiver, hvordan EU-støtten, der stiger fra 142,5 mio. euro i 2017 til 188,5 mio. euro i 2018 og 200 mio. euro i 2020, kan bruges til informationskampagner og salgsfremstød i EU's medlemslande og i lande uden for EU.

Der findes to slags salgsfremmende aktiviteter:

  • dem, der gennemføres af europæiske handels- og branchesammenslutninger og medfinansieres af EU
  • dem, der gennemføres direkte af EU som f.eks. landbrugskommissærens diplomatiske initiativer for at udvikle handelen med landbrugsfødevarer i lande uden for EU, deltagelse i messer og kampagner, der fremmer salget af landbrugsprodukter fra EU

Hvordan fungerer det?

Kommissionen fastlægger de strategiske prioriteter for fremme af EU's landbrugsprodukter og kriterierne for støtte i et årligt arbejdsprogram, der beskriver produkter og potentielle markeder.

Det er Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA), der på vegne af Kommissionen omsætter strategien til praksis.

Det gør CHAFEA ved at:

  • offentliggøre indkaldelser af forslag og vurdere de indkomne forslag
  • yde tilskud og forvalte tilskudsaftaler for såkaldte flerlandeprogrammer (som involverer mindst to organisationer fra mindst to EU-lande eller en eller flere EU-institutioner)
  • stå for arrangementer og oplysningskampagner både i og uden for EU

Efter en indkaldelse af forslag er det dog op til Kommissionen at udvælge såkaldte enkeltlandsprogrammer (som involverer en eller flere organisationer fra det samme EU-land). Disse programmer forvaltes af den nationale myndighed i det pågældende EU-land.

Årligt arbejdsprogram

EU har øremærket 133 mio. euro til medfinansiering af salgsfremmende initiativer i 2017. Dertil kommer 9,5 mio. euro, der er afsat til salgsfremstød, der gennemføres direkte af EU (f.eks. gennem EU-pavilloner ved messer i tredjelande og diplomatiske initiativer fra landbrugskommissærens side).

I 2017 er der særligt fokus på at fremme:

  • produkter med EU's kvalitetsmærker
  • produkter fra regionerne i EU's yderste periferi
  • økologiske produkter

Det er også afsat støttemidler til sektorer, der har særligt store problemer på markedet, såsom mejeri-, oksekøds- og svinekødsbranchen, og 4,5 mio. euro er frigivet til at hjælpe landbrugs- og fødevaresektoren med at imødegå uforudsete krisesituationer.

En ny ting i 2017 er pulje på 15 mio. euro til finansiering af oplysningskampagner, der skal øge bevidstheden om bæredygtigt landbrug og landbrugets rolle i EU's klimapolitik.

Arbejdsprogrammet for 2017

DownloadPDF - 41.2 KB

DownloadPDF - 606 KB

DownloadPDF - 92.9 KB

Arbejdsprogrammet for 2016

DownloadPDF - 40.9 KB

DownloadPDF - 214.2 KB

DownloadPDF - 93.7 KB

EU-kampagnernes visuelle udtryk

Alle modtagere af EU-midler til salgsfremstød er forpligtet til at anvende det samme visuelle kendetegn – Værsgo, det er europæisk.

Logoet Smagen af Europa

Mere information

Støttemuligheder, støtteberettigelse og juridiske rammer

Ofte stillede spørgsmål

Kort og statistikker over kampagner

En kampagnes livscyklus

Ny politik for salgsfremme (infografik)