„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti stebėti ir vertinti Europos Komisijos interneto svetainių portale „Europa“ veiksmingumą ir efektyvumą. Joje naudojama atvirojo kodo analizės platforma „Piwik“, veikianti PHP/MySQL interneto serveryje. Įdiegtą jos kopiją visiškai kontroliuoja Europos Komisija, be to, ji atitinka ES duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. „Piwik“ atitinka ES duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, kaip, be kita ko, nurodyta toliau pateiktuose dokumentuose. Vadinasi, dėl šaltinio duomenų anonimiškumo užtikrinimo ir naudotojų atsisakymo mechanizmų užtikrinama galutinių naudotojų duomenų apsauga.

„Europa Analytics“ privatumo apsaugos aspektai buvo patvirtinti Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūno.

Privatumo užtikrinimo priemonės

Pirmosios šalies slapukai

„Europa Analytics“ yra konfigūruota naudoti antro lygio domeną „europa.eu“ (kurį naudoja Europos institucijų svetainės) ir saugoti pirmosios šalies slapukus, kurių galiojimo laikas baigiasi po 13 mėnesių. Slapukas yra nedidelė dalis duomenų, kuriuos svetainė prašo lankytojo išsaugoti savo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

„Europa Analytics“ naudojami slapukai leidžia Europos Komisijai sekti šią informaciją apie lankytojus:

 • IP adresą (užtikrinant anonimiškumą)
 • Vietą: šalį, regioną, miestą, apytikslę platumą ir ilgumą (geografinė vieta)
 • Prašymo (apsilankymo svetainėje) datą ir laiką
 • Peržiūrimo puslapio pavadinimą (puslapio pavadinimas)
 • Peržiūrimo puslapio universalųjį adresą (puslapio URL)
 • Puslapio, kuris buvo peržiūrėtas prieš šį puslapį, URL (nurodomasis URL adresas)
 • Naudotojo įrenginio ekrano skiriamąją gebą
 • Lankytojo laiko zonos vietos laiką
 • Spustelėtas ir parsisiųstas rinkmenas (parsisiuntimas)
 • Spustelėtus išorės domeno saitus (išorės saitai)
 • Tinklalapių parodymo trukmę (laiką, per kurį interneto serveris sugeneruoja tinklalapį, o lankytojas jį parsisiunčia: tinklalapio greitis)
 • Pagrindinę naudojamos naršyklės kalbą (kalbos antraštė)
 • Naršyklės versiją, naršyklės papildinius (PDF, Flash, Java, ...), operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių (naudotojo antraštė)
 • Lankomo tinklalapio kalbą
 • Kampanijas
 • Svetainės iešką
 • Įvykius

Siekiant pagerinti rengiamų ataskaitų tikslumą, pirmosios šalies slapukuose taip pat saugoma, o vėliau „Europa Analytics“ surenkama yra ši informacija:

 • Atsitiktinis unikalus lankytojo ID
 • Konkretaus lankytojo pirmojo apsilankymo laikas
 • Konkretaus lankytojo ankstesnio apsilankymo laikas
 • Konkretaus lankytojo apsilankymų skaičius

Surinkti duomenys neapima jokios asmeninės informacijos ir negali būti naudojami siekiant nustatyti konkretų lankytoją. Jie nebus perduodami jokioms kitoms organizacijoms rinkodaros, rinkos tyrimų ar komerciniais tikslais. Nuolatiniuose slapukuose nesaugoma jokia asmeninė informacija; „Piwik“ sukuria atsitiktinį ID, kuris leidžia „Europa Analytics“ nustatyti, kada naudotojas grįžta į svetainę. Visi nuolatiniai slapukai turi galiojimo pabaigos datą (t. y. 13 mėnesių), po kurios jie automatiškai pašalinami iš naudotojo įrenginio.

Europos Komisija visiškai atsako už duomenis, surinktus naudojant pirmosios šalies slapukus ir žymes, ir jų kontrolę saugodama juos vien jai priklausančiuose ir vien jos kontroliuojamuose serveriuose.

Atsisakymo funkcijos

Pagal numatytuosius parametrus svetainių lankytojai sekami naudojant portalo „Europa“ pirmosios šalies nuolatinį slapuką. Galite neleisti „Piwik“ jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti „Piwik“ jus sekti (leidimas).

Slapukas 'piwik_ignore'

Kad pasitikrintumėte dabartinį statusą ir atitinkamai pasirinktumėte, toliau pateiktame tekste pažymėkite atitinkamą langelį.

Pasirinkimas nebūti sekamu „Piwik“ neturi įtakos jūsų naršymui portalo „Europa“ svetainėse.

Pasirinkimas „nesekti“

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Kaip savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“:

„Europa Analytics“ paiso lankytojų pasirinkimo ir neseks lankytojų, kurie savo naršyklėse įjungė parinktį „Nenoriu būti sekamas“. 

Galimas vienas iš variantų:

 • jei lankytojas naudojasi naršykle, kurioje funkcija „nesekti“ automatiškai aktyvinta įdiegimo metu (pvz., „Internet Explorer 11“), nuostatos „nesekti“ nepaisoma; jei funkcija „nesekti“ įjungta, lankytojas nebus sekamas. Tai atsisakymo mechanizmą ir slapukus papildantis apsaugos nuo sekimo lygis;

 •  jei lankytojas funkcijos „nesekti“ neįjungė ir spustelės atsisakymo mygtuką, naršyklėje bus išsaugotas slapukas „piwik_ignore“. Jokie slapuką „piwik_ignore“ turintys lankytojai nesekami;
 • jei lankytojas naršyklėje išjungė visus slapukus, jis vis dar bus sekamas, tačiau duomenys apie jį bus ne tokie tikslūs (slapukai „Piwik“ nenaudojami).

Ribota prieiga prie informacijos

Visi analizės duomenys perduodami užšifruoti pagal SSL protokolą. Prieigą prie „Europa Analytics“ parengtų analizės ataskaitų naudodamiesi Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistema (ECAS) gali gauti tik Europos institucijų darbuotojai arba tinkamai įgalioti išorės subrangovai, kuriems gali reikėti analizuoti, kurti ir (arba) reguliariai tvarkyti tam tikras svetaines.

Lankytojų IP adresų anonimiškumo užtikrinimas

Pastaba. Institucija, miestas ir kilmės šalis nustatomi iš viso IP adreso; prieš paslepiant dalį adreso šie duomenys išsaugomi ir įtraukiami į suvestinę. „Europa Analytics“ naudoja IP anonimiškumo užtikrinimo mechanizmą, kuris automatiškai paslepia dalį kiekvieno lankytojo IP (interneto protokolo adresą), todėl konkretaus portalo „Europa“ lankytojo tampa faktiškai neįmanoma nustatyti.

Seni lankytojų prisijungimo duomenys pašalinami

„Europa Analytics“ automatiškai pašalina lankytojų prisijungimo duomenis po 13 mėnesių. Anoniminius ir suvestinius duomenis Europos Komisija analizės tikslais saugo neribotą laiką.

Kontaktai

Konkretūs klausimai dėl „Europa Analytics“ duomenų saugojimo ir naudojimo gali būti siunčiami portale „europa.eu“ užpildžius kontaktinę formą.

Vokietijos nepriklausomo privatumo apsaugos centro nuomone, „Piwik“ gali būti naudojama laikantis duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų

Prancūzijos nepriklausomas duomenų privatumo apsaugos centras (CNIL) rekomenduoja „Piwik“ dėl jos atitikimo duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimams

Prancūzijos CNIL rekomenduoja „Piwik“ – vienintelę analizės priemonę, kuri nereikalauja sutikimo naudoti slapukus

Daugiau apie „Europa Analytics“

Daugiau apie „Piwik“ ir jos funkcijas

Daugiau apie „Piwik“ ir privatumą internete