Europa Analytics -palvelu seuraa ja analysoi Euroopan komission Europa-sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Palvelu käyttää avoimen lähdekoodin Piwik-analyysialustaa, joka toimii PHP/MySQL-palvelimella. Piwik-asennus on täysin Euroopan komission valvonnassa ja EU:n tietosuojalain mukainen. Piwik on EU:n tietosuojalainsäädännön mukainen, mikä todetaan mm. jäljempänä esitetyissä asiakirjoissa. Tämä merkitsee loppukäyttäjien tietosuojan varmistamista esimerkiksi lähdetietojen anonymisoinnin ja käyttäjien kieltäytymismahdollisuuksien avulla.

Euroopan komission tietosuojavastaava on hyväksynyt Europa Analyticsin yksityisyydensuojaperiaatteet.

Yksityisyyden suojaaminen

Ensimmäisen osapuolen evästeet

Europa Analytics on määritetty käyttämään toisen asteen verkkotunnusta "europa.eu" (EU:n toimielinten käytössä) ja tallentamaan ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka vanhenevat 13 kuukauden kuluttua. Eväste on pieni tietoelementti, jonka tallentamiseen vierailijan tietokoneelle tai mobiililaitteelle verkkosivusto pyytää luvan.

Europa Analyticsin käyttämien evästeiden ansiosta Euroopan komissio voi seurata seuraavia tietoja sivustojensa käyttäjistä:

 • IP-osoite (anonyymisti)
 • Sijainti: maa, alue, kaupunki, summittainen leveys- ja pituusaste (geopaikannus)
 • Pyynnön päivämäärä ja kellonaika (vierailu sivustolla)
 • Katsottavan sivun otsikko (Page Title)
 • Katsottavan sivun verkko-osoite (Page URL)
 • Edeltävän katsotun sivun verkko-osoite (Referrer URL)
 • Käyttäjän laitteen näytön resoluutio
 • Kellonaika vierailijan aikavyöhykkeellä
 • Klikatut ja ladatut tiedostot (Download)
 • Linkit klikattuun ulkopuoliseen verkkotunnukseen (Outlink)
 • Sivujen generoitumisaika (aika alkaen sivujen tuottamisesta palvelimella ja päättyen hetkeen, jolloin vierailija lataa ne: Page speed)
 • Käytettävän selaimen pääkieli (Accept-Language header)
 • Selaimen versio, selainlaajennukset (PDF, Flash, Java jne.), käyttöjärjestelmän versio, laitteen tunnus (User-Agent header)
 • Avatun sivun kieli
 • Kampanjat
 • Sivuston haku
 • Tapahtumat

Tuotettujen raporttien tarkkuuden parantamiseksi tiedot tallennetaan myös ensimmäisen osapuolen evästeisiin, minkä jälkeen Europa Analytics kerää ne:

 • Satunnainen ja yksilöllinen vierailijan tunnus (Visitor ID)
 • Yksittäisen vierailijan ensimmäisen vierailun aika
 • Yksittäisen vierailijan edellisen vierailun aika
 • Yksittäisen vierailijan vierailujen määrä

Kerätyt tiedot eivät sisällä henkilötietoja eikä niitä voi käyttää vierailijoiden tunnistamiseen. Niitä ei jaeta muille organisaatioille markkinointia, markkinatutkimusta tai kaupallisia tarkoituksia varten. Pysyvät evästeet eivät sisällä henkilötietoja; Piwik luo satunnaisen tunnuksen, joka avulla Europa Analytics voi tunnistaa, milloin käyttäjä palaa sivustolle. Kaikilla pysyvillä evästeillä on voimassaolon päättymispäivä (13 kuukautta), minkä jälkeen ne poistuvat käyttäjän laitteesta automaattisesti.

Euroopan komissio ottaa täyden vastuun ensimmäisen osapuolen evästeiden ja tunnisteiden kautta kerätyistä tiedoista ja niiden valvonnasta palvelimilla, jotka ovat kokonaan Euroopan komission omistuksessa ja ohjauksessa.

Kieltäytymismahdollisuudet

Sivuston vierailijoita seurataan oletusarvoisesti Europan ensimmäisen osapuolen pysyvillä evästeillä. Käyttäjä voi valita, että Piwik ei seuraa käyttöä (opt-out), ja myöhemmin palauttaa valintansa oletusarvoksi (opt-in).

"piwik_ignore"-eväste

Valinta on tarkistettavissa ja muutettavissa valintaruudun avulla:

Piwik-seurannan kieltäminen ei vaikuta Europa-sivustojen käytettävyyteen.

Seurannan kieltäminen ("Do Not Track")

"Do Not Track" -teknologian avulla verkkosivustojen vierailijat voivat kieltää seurannan, jota sivustot tekevät esimerkiksi analyyseja, mainontaa ja sosiaalista mediaa varten. Kiellon voi määrittää eri selaimissa seuraavasti:

Europa Analytics noudattaa vierailijoiden valintoja eikä seuraa seuraamisen eston aktivoineita käyttäjiä. 

Mahdollisia vaihtoehtoja on kolme:

 • Jos seuraamisen esto on aktivoitu vierailijan selaimessa oletusarvoisesti asennusvaiheessa (esim. Internet Explorer 11), seuraamisen estokieltoa ei noudateta.Jos seuraamisen esto on aktivoitu, vierailijaa ei seurata. Tämä on kieltäytymismekanismin ja evästeiden ylin kerros.
 •  Jos seuraamisen estoa ei ole aktivoitu ja vierailija aktivoi sen, "piwik_ignore"-eväste tallentuu selaimeen. Jos vierailijan selaimessa on "piwik_ignore"-eväste, häntä ei seurata.
 • Jos vierailija on kieltänyt selaimessaan kaikki evästeet, häntä seurataan edelleen, mutta seurantatiedot ovat epätarkemmat (Piwik-evästeet eivät ole käytössä).

Rajoitettu pääsy tietoihin

Kaikki analyyseihin liittyvä tiedonvälitys on suojattu SSL-protokollalla. Europa Analyticsin luomiin analyyseihin voi päästä ainoastaan Euroopan komission todentamispalvelun (ECAS) kautta. Palvelu on EU:n toimielinten henkilöstön ja valtuutettujen ulkopuolisten alihankkijoiden käytettävissä sivustojen analysointia, kehittämistä ja/tai säännöllistä ylläpitoa varten.

Vierailijoiden IP-osoitteiden anonymisointi

Huomautus: Ennen kuin IP-osoite peitetään osittain, täydestä IP-osoitteesta poimitaan, tallennetaan ja kootaan yhteen toimielin, kaupunki ja alkuperämaa. Europa Analytics käyttää IP:n anonymisointimekanismia, joka peittää automaattisesti osan vierailijan IP-osoitteesta (Internet Protocol), mikä tekee vierailijan tunnistamisen käytännössä mahdottomaksi.

Vanhat vierailijahistoriat poistetaan

Europa Analytics poistaa vierailijoiden käyttöhistoriat automaattisesti 13 kuukauden kuluttua. Euroopan komissio tallentaa anonymisoidut ja yhteen kootut tiedot määrittämättömäksi ajaksi analysointitarkoituksiin.

Yhteydenotot

Europa Analyticsin keräämien tietojen säilyttämisestä ja käytöstä voi lähettää kysymyksiä Europa-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Saksan riippumattoman yksityisyydensuojakeskuksen (ULD) lausunto: Piwikin käyttö on tietosuojalainsäädännön mukaista

Ranskan riippumattoman yksityisyydensuojakeskuksen (CNIL) lausunnossa suositellaan Piwikiä tietosuojalainsäädännön noudattamisen vuoksi

Ranskan CNIL-keskuksen lausunnossa suositellaan Piwikiä: ainoa analysointiväline, joka ei vaadi evästesuostumusta

Lisätietoa Europa Analyticsistä

Lisätietoa Piwikin ominaisuuksista

Lisätietoa Piwikin yksityisyyden suojasta