Europa Analytics on äriteenus, mille abil jälgitakse ja hinnatakse Euroopa Komisjoni veebisaitide tõhusust Europa serveris. See põhineb avatud lähtekoodiga analüüsiplatvormil Piwik, mis asub PHP/MySQL veebiserveris. Paigaldatud süsteemi kontrollib täielikult Euroopa Komisjon ning see vastab ELi andmekaitseõigusele. Piwik on kooskõlas ELi andmekaitseõigusega nagu on märgitud muu hulgas allpool nimetatud dokumentides. See tähendab, et lõppkasutajate andmed on kaitstud tänu anonüümsetele andmeallikatele ja kasutaja võimalustele andmete jälgimisest loobuda.

Europa Analyticsi andmekaitsepõhimõtted on valideerinud Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik.

Andmekaitse

Esimese osapoole küpsised (first-party cookies)

Europa Analytics on seadistatud kasutama teise taseme alamdomeeni europa.eu (kus asuvad Euroopa institutsioonide veebisaidid) ja salvestama esimese osapoole küpsiseid, mis aeguvad 13 kuu möödumisel. Küpsis (cookie) on väikesemahuline andmefail, mille veebisait palub kasutajal salvestada arvuti kõvakettale või mobiilseadmesse.

Europa Analyticsi kasutatavad küpsised võimaldavad Euroopa Komisjonil jälgida kasutajate kohta järgmist teavet.

 • IP-aadress (anonüümne)
 • Asukoht: riik, piirkond, linn, umbkaudsed laius- ja pikkuskraadid (elektrooniline geograafilise asukoha kindlaksmääramine)
 • Päringu (saidi külastuse) kuupäev ja kellaaeg
 • Külastatud veebisaidi nimetus (Page Title)
 • Külastatud veebisaidi URL (Page URL)
 • Eelmise külastatud lehekülje URL (Referrer URL)
 • Kasutaja seadme ekraani eraldusvõime
 • Kellaaeg külastaja ajavööndis
 • Failid, millel klõpsati ja mis alla laaditi (Download)
 • Nende välisdomeenide aadressid, millel klõpsati (Outlink)
 • Aeg, mis kulus veebiserveril veebilehekülje genereerimiseks ja seejärel kasutaja poolt allalaadimiseks (Page speed)
 • Kasutatava veebilehitseja põhikeel (Accept-Language header)
 • Veebilehitseja versioon ja pluginad (PDF, Flash, Java jne), operatsioonisüsteemi versioon, seadme identifikaator (User-Agent header)
 • Külastatud lehekülje keel
 • Kampaaniad
 • Veebisaidi otsing
 • Üritused

Aruannete täpsuse huvides salvestatakse esimese osapoole küpsistes ka Europa Analyticsi kogutav järgmine teave:

 • Juhuslik kordumatu külastaja identifikaator
 • Konkreetse külastaja esimese külastuse aeg
 • Konkreetse külastaja eelmise külastuse aeg
 • Konkreetse külastaja külastuste arv

Kogutav teave ei sisalda isikuandmeid ja seda ei saa kasutada konkreetse külastaja kindlaks tegemiseks. Seda teavet ei jagata ühegi muu organisatsiooniga kasutamiseks turunduse ja turu-uuringute jaoks ega kaubanduslikel eesmärkidel. Püsiküpsised ei sisalda isikuandmeid; Piwik genereerib juhusliku identifikaatori, mis võimaldab Europa Analyticsil ära tunda, kui kasutaja saidile naaseb. Kõik püsiküpsised aeguvad 13 kuu möödumisel ja eemaldatakse seejärel kasutaja seadmest automaatselt.

Euroopa Komisjonil on täielik vastutus esimese osapoole küpsiste ja identifikaatorite kaudu kogutud andmete eest ja kontroll nende üle, kuna need asuvad serverites, mis on täielikult Euroopa Komisjoni omanduses ja kontrolli all.

Küpsistest loobumine

Veebisaidi külastaja andmeid jälgitakse vaikimisi Europa serveri esimese osapoole püsiküpsiste abil. Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib (opt-out). Saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Küpsis 'piwik_ignore'

Oma praeguste seadete kontrollimiseks ja valikute tegemiseks märgistage allpool ilmuvas tekstis sobiv kastike.

Kui otsustate, et ei soovi, et Piwiki teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

„Do Not Track” (Ära jälgi)

„Do Not Track” on tehnoloogiline lahendus, mis võimaldab veebisaidi külastajal otsustada, et ta ei soovi lasta veebisaidil oma andmeid jälgida ei analüüside, reklaamide ega sotsiaalplatvormide jaoks. Veebilehitseja seaded „Do Not Track” võimaluse valimiseks:

Europa Analytics järgib külastaja eelistusi ega jälgi nende külastajate andmeid, kes on oma veebilehitsejas aktiveerinud seade „I do not want to be tracked” (Ma ei soovi andmete jälgimist). 

Võimalik on üks järgmistest juhtumitest:

 •  kui külastaja on aktiveerinud seade „do not track me” (ära jälgi mind), siis tema andmeid ei jälgita. See on kõige rangem seade võrreldes andmete jälgimisest loobumise (opt-out) ja küpsistega;
 •  kui külastaja ei ole aktiveerinud seadet „do not track me” ning klõpsab jälgimisest loobumise (opt-out) valikul, siis salvestatakse veebilehitsejas küpsis ‘piwik_ignore’. Külastajaid, kelle veebilehitsejas on salvestatud küpsis ‘piwik_ignore’, ei jälgita;
 • kui külastaja on oma veebilehitsejas välja lülitanud kõik küpsised, siis tema andmeid jälgitakse, kuid tema kohta kogutakse ainult üldiseid andmeid (Piwiki küpsiseid ei kasutata).
 • kui külastaja kasutab veebilehitsejat, milles funktsioon „Do not track me“ (ära jälgi mind) on installimisel vaikimisi aktiveeritud (nt Internet Explorer 11), siis ei peeta mittejälgimise põhimõttest kinni;

Piiratud juurdepääs teabele

Analüüsiandmete edastamine on turvatud SSL protokolliga. Europa Analyticsi analüütilisi aruandeid saavad ainult Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi (ECAS) kaudu lugeda Euroopa Liidu institutsioonide töötajad või selleks nõuetekohased volitused saanud välised alltöövõtjad, kelle ülesanne võib olla mõne veebisaidi analüüsimine, arendamine ja/või haldamine.

Külastaja IP-aadressi anonüümseks muutmine

Märkus: asutuse, linna ja riigi andmed saadakse täielikust IP-st ning salvestatakse ja koondatakse enne IP-aadressi osalist peitmist. Europa Analytics kasutab IP-aadresside anonüümseks muutmiseks tehnoloogiat, mis automaatselt peidab osa iga külastaja IP-st (Internet protocol) ning muudab seega konkreetse Europa saidi külastaja kindlaks tegemise võimatuks.

Vanad külastuslogid kustutatakse

Europa Analytics kustutab külastuslogi 13 kuu möödumisel automaatselt. Anonüümsed koondandmed säilitab Euroopa Komisjon määramata ajaks.

Kontaktandmed

Täpsemad küsimused selle kohta, kuidas Europa Analytics andmeid säilitab ja kasutab, saatke palun Europa veebisaidil oleva kontaktvormi vahendusel.

Saksamaa sõltumatu andmekaitsekeskuse arvamus – Piwikit võib andmekaitseseaduste kohaselt kasutada

Prantsusmaa sõltumatu andmekaitsekeskuse arvamus – Piwik on andmekaitseseaduste järgimiseks soovitatav

Prantsusmaa sõltumatu andmekaitsekeskuse arvamus – Piwiki kui ainsa küpsiste lubamist mittevajava analüüsivahendi kasutamine on soovitatav

Lsateave Europa Analyticsi kohta

Lisateave Piwiki ja selle funktsioonide kohta

Lisateave Piwiki ja veebis olevate andmete kaitse kohta