Η υπηρεσία Europa Analytics παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον EUROPA. Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ανάλυσης ανοικτής πηγής Piwik, η οποία λειτουργεί σε διαδικτυακό εξυπηρετητή PHP/MySQL. Η εγκατάστασή της ελέγχεται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. Η πλατφόρμα Piwik συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα έγγραφα που παρατίθενται παρακάτω. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων των τελικών χρηστών χάρη σε χαρακτηριστικά όπως η ανωνυμοποίηση των δεδομένων πηγής και οι μηχανισμοί εξαίρεσης για τους χρήστες.

Τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της υπηρεσίας Europa Analytics έχουν επικυρωθεί από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Cookies πρώτου μέρους

Η υπηρεσία Europa Analytics έχει ρυθμιστεί για να χρησιμοποιεί τον τομέα δευτέρου επιπέδου europa.eu (που χρησιμοποιείται από τους ιστότοπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων) και να αποθηκεύει cookies πρώτου μέρους που λήγουν μετά από 13 μήνες. Τα cookies είναι μικρά τμήματα δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή των επισκεπτών του ιστότοπου, αφού πρώτα αυτοί δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία Europa Analytics δίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να συγκεντρώνει τις ακόλουθες πληροφορίες για τους επισκέπτες:

 • Διεύθυνση IP (ανώνυμα)
 • Τόπος: χώρα, περιφέρεια, πόλη, κατά προσέγγιση γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος (εντοπισμός γεωγραφικής θέσης)
 • Ημερομηνία και ώρα της αίτησης (επίσκεψη στον ιστότοπο)
 • Τίτλος της εμφανιζόμενης σελίδας (τίτλος σελίδας)
 • Διεύθυνση URL της εμφανιζόμενης σελίδας (URL σελίδας)
 • Διεύθυνση URL της σελίδας από την οποία έγινε μεταφορά στην τρέχουσα σελίδα (URL παραπέμπουσας σελίδας)
 • Ανάλυση οθόνης της συσκευής του χρήστη
 • Τοπική ώρα στη ζώνη ώρας των επισκεπτών
 • Αρχεία που επιλέχθηκαν και τηλεφορτώθηκαν (τηλεφόρτωση)
 • Σύνδεσμοι που επιλέχθηκαν εκτός του δικτύου της Επιτροπής (εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Χρόνος δημιουργίας σελίδων (ο χρόνος που χρειάζεται για την εμφάνιση ιστοσελίδων από τον δικτυακό εξυπηρετητή και για την τηλεφόρτωσή τους από τον επισκέπτη: ταχύτητα σελίδας)
 • Κύρια γλώσσα του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (κεφαλίδα αποδοχής γλώσσας)
 • Έκδοση του προγράμματος περιήγησης, προσθήκες (PDF, Flash, Java,...) για το πρόγραμμα περιήγησης, έκδοση λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό συσκευής (κεφαλίδα παράγοντα χρήστη)
 • Γλώσσα της σελίδας που επισκεφθήκατε
 • Εκστρατείες
 • Αναζήτηση στον ιστότοπο
 • Εκδηλώσεις

Για τη βελτίωση της ακρίβειας των παραγόμενων πληροφοριών, διάφορα στοιχεία αποθηκεύονται επίσης σε cookies πρώτου μέρους και συγκεντρώνονται στη συνέχεια από την υπηρεσία Europa Analytics:

 • Τυχαίο αναγνωριστικό μεμονωμένου επισκέπτη
 • Ώρα πρώτης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη
 • Ώρα προηγούμενης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη
 • Αριθμός επισκέψεων του συγκεκριμένου επισκέπτη

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου επισκέπτη. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε κανέναν άλλο φορέα για σκοπούς εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς. Τα μόνιμα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Η πλατφόρμα Piwik δημιουργεί ένα τυχαίο αναγνωριστικό, χάρη στο οποίο η υπηρεσία Europa Analytics μπορεί να διαπιστώνει πότε ένας χρήστης επιστρέφει στον ιστότοπο. Όλα τα μόνιμα cookies έχουν ημερομηνία λήξης (13 μήνες), μετά την οποία διαγράφονται αυτομάτως από τη συσκευή του χρήστη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί την πλήρη ευθύνη και τον έλεγχο των στοιχείων που συλλέγονται μέσω cookies πρώτου μέρους και ετικετών, καθώς αποθηκεύει τα δεδομένα σε δικούς της αποκλειστικά εξυπηρετητές τους οποίους ελέγχει.

Χαρακτηριστικά εξαίρεσης

Βάσει προεπιλογής, οι επισκέπτες του ιστότοπου παρακολουθούνται χάρη στο μόνιμο cookie πρώτου μέρους του Europa. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (εξαίρεση). Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε με νέα επιλογή να επιτρέψετε την παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (αποδοχή).

Επιλογή «piwik_ignore»

Για να δείτε την τρέχουσα κατάστασή σας και να επιλέξετε ανάλογα, πρέπει να μαρκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο κείμενο που παρατίθεται παρακάτω.

Αν επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας μέσω Piwik δεν θα επηρεαστεί η πλοήγησή σας στις σελίδες του EUROPA.

Προτίμηση «Do not track» (χωρίς παρακολούθηση)

Το «Do Not Track» (χωρίς παρακολούθηση) είναι μια τεχνολογία η οποία δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να μην παρακολουθούνται από ιστότοπους οι οποίοι σχετίζονται με ανάλυση δεδομένων, δίκτυα προώθησης προϊόντων και κοινωνικά δίκτυα. Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Do Not Track me» στο πρόγραμμα περιήγησής σας:

Η υπηρεσία Europa Analytics σέβεται την επιθυμία των επισκεπτών και δεν παρακολουθεί τους επισκέπτες που έχουν ενεργοποιήσει την προτίμηση «Χωρίς παρακολούθηση» στο πρόγραμμα περιήγησής τους στο διαδίκτυο. 

Μπορεί να συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

 •  Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Do Not Track me» ο επισκέπτης δεν παρακολουθείται. Πρόκειται για ένα επίπεδο πέραν του μηχανισμού εξαίρεσης και των cookies.
 •  Εάν ο επισκέπτης δεν έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Do Not Track me» και κάνει κλικ στην επιλογή εξαίρεσης, το cookie «piwik_ignore» αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης. Οι επισκέπτες με cookie «piwik_ignore» δεν παρακολουθούνται.
 • Εάν ο επισκέπτης έχει απενεργοποιήσει όλα τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί, εξακολουθεί να παρακολουθείται, αλλά τα στοιχεία που τον αφορούν είναι λιγότερο ακριβή (δεν χρησιμοποιούνται piwik cookies).
 • αν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί φυλλομετρητή με τη λειτουργία «do not track me» εξ ορισμού ενεργοποιημένη κατά την εγκατάσταση (π.χ.  Internet Explorer 11), τότε η λειτουργία αυτή δεν εφαρμόζεται.

Περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες

Όλα τα αναλυτικά στοιχεία είναι κρυπτογραφημένα μέσω του πρωτοκόλλου SSL.Η πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την υπηρεσία Europa Analytics είναι δυνατή μόνον μέσω της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS) και παρέχεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες, στους οποίους ανατίθεται ενδεχομένως η ανάλυση, ανάπτυξη και/ή τακτική συντήρηση ορισμένων ιστότοπων.

Εξασφάλιση της ανωνυμίας των διευθύνσεων IP των επισκεπτών

Σημείωση: ο φορέας, η πόλη και η χώρα προέλευσης καθορίζονται από ολόκληρη τη διεύθυνση IP, και στη συνέχεια αποθηκεύονται και συγκεντρώνονται πριν από την απόκρυψη. Η υπηρεσία Europa Analytics χρησιμοποιεί μηχανισμό ο οποίος αποκρύπτει αυτόματα ένα τμήμα της διεύθυνσης IP (πρωτόκολλο Ίντερνετ) κάθε επισκέπτη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο προσδιορισμός της ταυτότητάς του.

Τα παλαιά αρχεία καταγραφής επισκεπτών διαγράφονται

Η υπηρεσία Europa Analytics διαγράφει αυτομάτως τα αρχεία καταγραφής επισκεπτών μετά από 13 μήνες. Τα ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα αποθηκεύονται επ’ αόριστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς ανάλυσης.

Επικοινωνία

Μπορείτε να διατυπώσετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων της υπηρεσίας Europa Analytics μέσω του δελτίου επικοινωνίας που διατίθεται στη διεύθυνση europa.eu.

Σύμφωνα με τη γνώμη του Ανεξάρτητου Κέντρου για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στη Γερμανία, η πλατφόρμα Piwik είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

Σύμφωνα με τη γνώμη του Ανεξάρτητου Κέντρου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στη Γαλλία (CNIL), η πλατφόρμα Piwik είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

Το κέντρο CNIL της Γαλλίας συνιστά το Piwik: το μοναδικό εργαλείο ανάλυσης για το οποίο δεν απαιτείται συγκατάθεση για τα cookies

Περισσότερα για την υπηρεσία Europa Analytics

Περισσότερα για την πλατφόρμα Piwik και τα χαρακτηριστικά της

Περισσότερα για την πλατφόρμα Piwik και την προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο