Europa Analytics je služba, která monitoruje a hodnotí efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu Europa. Používá platformu s otevřeným zdrojovým kódem Piwik provozovanou na webovém serveru PHP/MySQL. Instalovaný systém je zcela pod kontrolou Komise a v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů. Piwik je v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů, jak je uvedeno mimo jiné v níže uvedených dokumentech. To znamená, že zajišťuje ochranu údajů koncových uživatelů, a to díky prvkům, jako je anonymizace zdrojových údajů a mechanismů opt-out pro uživatele.

Aspekty ochrany soukromí služby Europa Analytics schválil inspektor ochrany údajů Evropské komise.

Opatření na ochranu soukromí

Vlastní soubory cookies

Služba Europa Analytics je nastavena na použití domény druhé úrovně europa.eu (používané na internetových stránkách evropských institucí) a na ukládání vlastních souborů cookies, jejichž platnost skončí po uplynutí 13 měsíců. Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají do návštěvníkova počítače nebo mobilního zařízení.

Cookies používané službou Europa Analytics umožňují Komisi sledovat tyto informace o návštěvnících:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • poloha: stát, region, město, přibližná zeměpisná délka a šířka (geolokalizace)
 • datum a čas požadavku (návštěvy)
 • název zobrazené stránky (Page Title)
 • URL zobrazené stránky (Page URL)
 • URL stránky, jež byla prohlížena před aktuální stránkou (Referrer URL)
 • rozlišení obrazovky zařízení uživatele
 • místní čas podle časového pásma návštěvníka
 • soubory, na které návštěvník kliknul a jež si stáhl (Download)
 • odkazy na vnější doménu, na kterou návštěvník kliknul (Outlink)
 • doba generování stránek (doba potřebná pro vygenerování internetových stránek webovým serverem a pro jejich následné stažení návštěvníkem (Page speed)
 • hlavní jazyk používaný prohlížečem (Accept-Language header)
 • verze prohlížeče, plugin prohlížeče (PDF, Flash, Java, …) verze operačního systému, identifikátor zařízení (User-Agent header)
 • jazyk navštívené stránky
 • kampaně
 • vyhledávání stránky
 • události

Pro větší přesnost při vypracování zpráv jsou informace rovněž ukládány ve vlastních souborech cookies a poté shromažďovány službou Europa Analytics:

 • namátkové jedinečné ID návštěvníka
 • čas první návštěvy konkrétního návštěvníka
 • čas předchozí návštěvy konkrétního návštěvníka
 • počet návštěv konkrétního návštěvníka

Shromážděné údaje neobsahují žádné osobní informace a nemohou být použity k identifikaci konkrétního návštěvníka. Nebudou poskytnuty žádné další organizaci pro účely marketingu, průzkumu trhu ani pro obchodní účely. Trvalé cookies neobsahují žádné osobní informace. Piwik vygeneruje náhodné ID, které službě Europa Analytics umožní zjistit, kdy se uživatel na danou stránku vrátil. Všechna trvalá cookies mají omezenou platnost (tj. 13 měsíců), poté jsou ze zařízení uživatele automaticky odstraněna.

Evropská komise je plně odpovědná za údaje shromážděné prostřednictvím vlastních souborů cookies a tagů a má je zcela pod kontrolou, jelikož je uchovává na serverech, jež jsou zcela ve vlastnictví a pod kontrolou Evropské komise.

Prvky Opt-out

Ve standardním nastavení jsou informace o návštěvnících internetových stránek Europa shromažďovány prostřednictvím vlastních trvalých souborů cookies. Pokud nechcete, aby byly informace o vás skriptem Piwik anonymně zaznamenávány, můžete cookies odmítnout (opt-out). Následně lze Piwik kdykoli opět zapnout (opt-in).

Cookie 'piwik_ignore'

Svůj aktuální status zkontrolujete a volbu provedete zaškrtnutím příslušné kolonky v níže uvedeném textu.

Pokud zvolíte, že nechcete, aby o vás skript Piwik shromažďoval informace, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.

Preferenční volba „Do not track“

„Do Not Track“ je technologie, která uživatelům umožňuje, aby nebyli internetovými stránkami sledováni za žádným účelem, tj. ani za účelem analýzy, reklamy či sociálních platforem. Funkci „Do not track me“ ve svém prohlížeči aktivujete takto:

Služba Europa Analytics respektuje preference návštěvníků a nebude shromažďovat informace o těch návštěvnících, kteří ve svém prohlížeči aktivovali funkci „Nechci být sledován“.

Je možný jeden z těchto případů:

 •  Je-li zvolena funkce „Do not track me“, návštěvník sledován nebude. Jedná se o vrstvu, která doplňuje mechanismus opt-out a soubory cookies.
 •  Jestliže návštěvník nemá zvolenu funkci „Do not track me“ a klikne na funkci opt-out, bude na prohlížeči uložen cookie soubor „piwik_ignore“. Žádní návštěvníci s cookie souborem „piwik_ignore“ sledováni nejsou.
 • Jestliže návštěvník na svém prohlížeči deaktivoval všechny soubory cookies, bude stále sledován, avšak údaje, které se ho týkají, budou méně přesné (nevyužívají se „Piwik cookies“).
 • Jestliže návštěvník používá prohlížeč, který má od instalace standardně zapnutou funkci „Do not track me“ (např. Internet Explorer 11), nebude tato funkce respektována.

Omezený přístup k informacím

Veškerá komunikace týkající se analytických dat je zašifrována pomocí protokolu SSL. Analytické zprávy vygenerované službou Europa Analytics jsou přístupné pouze prostřednictvím autentizační služby Evropské komise (ECAS) pro zaměstnance evropských institucí nebo pro řádně zmocněné externí subdodavatele, po nichž se může žádat, aby prováděli analýzu, vývoj nebo pravidelnou údržbu určitých internetových stránek.

Anonymizace IP adres návštěvníků

Poznámka: Před maskováním jsou instituce, město a země původu určeny na základě celého IP, poté uloženy a zahrnuty do souhrnných informací. Europa Analytics používá mechanismus IP anonymizace, který automaticky maskuje část IP (Internet Protocol) každého návštěvníka, a účinně tak znemožňuje identifikovat konkrétního návštěvníka portálu Europa.

Staré logy návštěvníků se odstraňují

Europa Analytics automaticky odstraní logy návštěvníků po 13 měsících. Anonymizované a souhrnné údaje Evropská komise uchovává na neurčitou dobu pro účely analýzy.

Kontaktní údaje

Konkrétní otázky týkající se uchovávání a používání dat služby Europa Analytics můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách europa.eu.

Podle stanoviska nezávislého střediska pro ochranu soukromí v Německu lze Piwik používat v souladu s právními předpisy o ochraně údajů

Nezávislé středisko pro ochranu údajů ve Francii (CNIL) doporučuje Piwik v zájmu dosažení souladu s právními předpisy o ochraně údajů

Francouzské středisko CNIL doporučuje Piwik: jediný analytický nástroj, který nevyžaduje souhlas s cookies

Další informace o službě Europa Analytics

Další informace o funkci Piwik a jejích vlastnostech

Další informace o funkci Piwik a soukromí na internetu