Europa Analytics е корпоративната услуга за наблюдение и оценка на ефективността на уебсайтовете на Европейската комисията на портала Europa. Тя използва платформата за анализ с отворен код Piwik, работеща на PHP/MySQL уеб сървър. Инсталираният софтуер се контролира напълно от Европейската комисия и е в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните. Piwik е в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните, както е посочено например в документите по-долу. Това означава, че се гарантира защитата на данните на крайните потребители благодарение на функции като анонимизиране на изходните данни и механизми за отказ от страна на потребителите.

Функциите на Europa Analytics, свързани със защитата на поверителността, са валидирани от длъжностното лице за защита на данните на Европейската комисия.

Мерки за поверителност

Собствени бисквитки

Europa Analytics е конфигурирана да използва домейна от второ ниво europa.eu, използван от уебсайтовете на европейските институции, и да съхранява собствени бисквитки със срок на валидност 13 месеца. Бисквитка е малко количество данни, което даден уебсайт иска да съхрани на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

Бисквитките, използвани от Europa Analytics, дават възможност на Комисията да проследява следната информация за посетителите:

 • IP адрес (анонимизиран)
 • Местоположение: държава, регион, град, приблизителна географска ширина и дължина (географско позициониране)
 • Дата и час на заявката (посещението на сайта)
 • Заглавие на разглежданата страница (заглавие на страницата)
 • URL адрес на разглежданата страница (URL на страницата)
 • URL адрес на страницата, разглеждана преди настоящата страница (URL на препращащата страница)
 • Разделителна способност на екрана на устройството на потребителя
 • Час в часовата зона на посетителя
 • Файлове, върху които е щракнато и които са изтеглени (изтегляне)
 • Връзки към външен домейн, върху които е щракнато (връзки към външни сайтове)
 • Време за генериране на страниците (времето, необходимо за генериране на уебстраниците от сървъра и изтеглянето им от посетителя – скорост на страницата)
 • Основен език на използвания браузър (поле от заглавната част „Accept-Language“)
 • Версия на браузъра, плъгини в браузъра (PDF, Flash, Java, ...), версия на операционната система, идентификатор на устройството (поле от заглавната част „User-Agent“)
 • Език на посетената страница
 • Кампании
 • Търсене в сайта
 • Прояви

За да се подобри точността на съставяните доклади, се съхранява информация и в собствените бисквитки, след което тя се събира от Europa Analytics:

 • Случаен уникален идентификатор на посетителя
 • Час на първото посещение на посетителя
 • Час на предишното посещение на конкретния посетител
 • Брой посещения на конкретния посетител

Събраните данни не съдържат лична информация и не могат да се използват за идентифициране на конкретен посетител. Тези данни няма да се споделят с други организации за целите на маркетинг и проучвания на пазара или за търговски цели. Постоянните бисквитки не съдържат лични данни. Piwik генерира случаен идентификатор, който позволява на Europa Analytics да установява кога даден потребител посещава сайта отново. Всички постоянни бисквитки имат срок на валидност (т.е. 13 месеца), след което автоматично се изтриват от устройството на потребителя.

Европейската комисия носи пълна отговорност и контролира изцяло данните, събрани посредством собствени бисквитки и тагове, като съхранява данните на сървъри, които са нейна собственост и под неин контрол.

Функции за отказ

По подразбиране посетителите на уебсайтовете се проследяват чрез собствена постоянна бисквитка от Europa. Можете да изберете да не бъдете проследявани от Piwik (опция за отказ). Ако промените решението си, можете да изберете отново да бъдете проследяван от Piwik (опция за позволяване).

Бисквитка piwik_ignore

За да проверите настоящия си статус и да направите своя избор, поставете отметка в съответната кутийка в текста по-долу.

Изборът да не бъдете проследяван от Piwik не променя разглеждането на сайтовете на Europa за вас.

Забрана на проследяването (Do Not Track)

Do Not Track е технология, която позволява на посетителите да изберат да не бъдат проследявани от уебсайтовете, включително за целите на анализ, рекламни мрежи и социални платформи. За забрана на проследяването във вашия браузър:

Europa Analytics уважава предпочитанията на посетителите и не проследява посетителите, които са активирали забраната за проследяване в своя уеб браузър. 

Възможен е един от следните случаи:

 •  ако забраната на проследяването е активирана, посетителят няма да бъде проследяван. Това е ниво на защита в допълнение към механизма за отказ и бисквитките;
 •  ако забраната на проследяването не е активирана и посетителят щракне върху бутона за отказ, бисквитката piwik_ignore се съхранява в браузъра. Всички посетители с бисквитка piwik_ignore не се проследяват;
 • ако посетителят е дезактивирал всички бисквитки в своя браузър, той все пак се проследява, но данните за него не са толкова точни (бисквитките на Piwik не се използват);
 • ако посетителят използва браузър, при който забраната за проследяване е активирана по подразбиране при инсталирането на браузъра (напр. Internet Explorer 11), тази забрана не се спазва.

Ограничен достъп до информация

Цялата комуникация във връзка с данните се шифрова със SSL протокол.Достъпът до аналитичните доклади, генерирани от Europa Analytics, се осъществява само чрез системата на Европейската комисия за идентификация (ECAS) от служители на европейските институции или надлежно упълномощени външни изпълнители, на които може да се наложи да анализират, да разработват и/или редовно да поддържат определени сайтове.

Анонимизиране на IP адресите на посетителите

Забележка: институцията, градът и държавата на произход се определят по пълния IP адрес, след което се съхраняват и обобщават, преди да се приложи маската.Europa Analytics използва механизъм за анонимизиране на IP адреси, който автоматично маскира част от IP адреса на всеки посетител и така на практика прави невъзможно идентифицирането му.

Записите за стари посещения се изтриват

Europa Analytics автоматично изтрива записите за посещения след 13 месеца. Анонимизираните и обобщени данни се съхраняват за неопределен период от Европейската комисия за целите на анализа.

За контакти

Моля, изпращайте вашите въпроси за съхранението и употребата на данни от Europa Analytics чрез формуляра за контакт на Europa.eu.

 

В становището на независимия център за защита на неприкосновеността на личния живот в Германия се казва, че Piwik може да се използва в съответствие със законите за защита на личните данни

В становището на независимия център за защита на личните данни във Франция (CNIL) се препоръчва използване на Piwik, за да се спазват законите за защита на личните данни

В становището на френския център CNIL се препоръчва Piwik – единственият инструмент за анализ, който не изисква съгласие за използване на бисквитки

Повече информация за Europa Analytics

Повече информация за Piwik и неговите функции

Повече информация за Piwik и поверителността на данните в интернет