Urmăriți cele mai importante momente

Urmăriți discursul integral.

 

Miercuri, 13 septembrie 2017, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut discursul anual privind starea Uniunii.

Președintele Juncker a declarat: „Europa are din nou vântul în pânze. Ne aflăm acum într-un context favorabil, dar care nu va rămâne așa pentru totdeauna. (…) Ar trebui să stabilim direcția pentru viitor. Așa cum scria Mark Twain, peste ani vom regreta mai mult lucrurile pe care nu le-am făcut, decât pe cele pe care le-am făcut. Acum este momentul să construim o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică pentru 2025”.

Pentru a imprima o direcție agendei de reforme, președintele Juncker a propus o Foaie de parcurs pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică. Comisia a adoptat imediat o serie de inițiative concrete vizând schimburile comerciale, examinarea anumitor investiții, securitatea cibernetică, industria, datele și democrația.

Publicații

Fișe informative privind starea Uniunii

  • Foaie de parcurs concretă pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică
  • Uniunea economică și monetară astăzi
  • Un ministru european al economiei și finanțelor
  • Serviciul ue de sprijin pentru reforme structurale
  • Autoritatea europeană în domeniul Muncii
  • Detașarea lucrătorilor în UE
  • Dubla calitate a produselor alimentare
  • O mai bună reglementare
  • Parteneriatul-cheie al UE cu Africa
  • Privind Corpul european de solidaritate: După un an

Broșură: Dialoguri cu cetățenii despre viitorul Europei

Trimiteți-ne observațiile dvs.

Pentru a afla opinia publicului despre ce priorități ar trebui urmărite, Comisia s-a angajat în dialoguri cu comunități din toate statele membre.

Noutăți