Priority

Medzi priority Európskej komisie patrí európska zelená dohoda, digitálna budúcnosť, hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, ako aj podpora a posilnenie európskej demokracie.

Ako sa určujú priority

Celková politická stratégia, politické priority, pracovný program Komisie, strategické plány a plány riadenia.

Zásady a základné hodnoty EÚ

Kontext a historický vývoj základných hodnôt a zásad EÚ.

Celkové ciele EÚ

Ciele a politické priority Európskej únie