Priorytety

Priorytety Komisji Europejskiej obejmują Europejski Zielony Ład, cyfrową przyszłość, gospodarkę służącą ludziom oraz promowanie i umacnianie demokracji w Europie.

Jak ustalane są priorytety?

Ogólna strategia polityczna, priorytety polityczne, program prac Komisji oraz plany strategiczne i plany zarządzania.

Zasady i podstawowe wartości UE

Informacje ogólne i tło historyczne dotyczące podstawowych wartości i zasad UE

Cele ogólne UE

Cele i priorytety polityczne Unii Europejskiej