Prioritātes

Eiropas Komisijas prioritātes ir Eiropas zaļais kurss, digitālā nākotne, ekonomika cilvēku labā, Eiropas demokrātijas veicināšana un stiprināšana.

Kā tiek noteiktas prioritātes

Vispārējā politiskā stratēģija, politiskās prioritātes, Komisijas darba programma, stratēģiskie un pārvaldības plāni.

ES principi un pamatvērtības

ES principu un pamatvērtību konteksts un vēsture.

ES vispārīgie mērķi

Eiropas Savienības mērķi un politiskās prioritātes.